a városról

történelem
környezet
térkép
képek
linkek

Hírek

városi hírek
sajtó szemle
marcali.hu
városi TV
archívum

Közigazgatás

önkormámyzat
oktatás
közművek
egyházak
statisztika
politika

Kultúra

műv. ház
Baglas E.
Calypso kórus
Marcato E.
Bernáth ház
múzeum

Sport

sportcsarnok
fürdő
kézilabda
labdarugás
bírkózás
sakk
szabadidő

Egészségügy

Városi Kórház
háziorvosok
fogorvosok
gyógyszertárak
állatorvos

Szolgáltatás

közlekedés
szállás
vendéglátás
kereskedelem

Internet

e-mail tár szolgáltatók

 

Egyházak

Római katolikus egyház

Római Katolikus Plébánia 8700 Marcali, Hősök tere 5.
Telefon/fax: 85/510-233;510-234, Mobil: 20/9817-516

Plébános: Kiss Iván
Fogadó órák Hetente hétfőtől-péntekig délelőtt: 9-10 óráig
Hetente hétfőtől-péntekig délután: 17-18 óráig


A város lakossága nagy részben katolikus vallású. A városban három templom (a bizei városrészben egy) és alkalmanként az Orbán kápolna ad helyet a szertartásoknak. Végh György nyugdíjas atya távozásával Kiss Iván Plébános egyedül látja el az egyházközség feladatait. Bizén igeliturgiával és nagyobb egyházi eseményekkor Pusztai Mihály aolikus segédkezik a feladatok ellátásában. A szentmiséken szervezett 5-10 fős minisztráns tagság segédkezik. Caritas, Bibliakör, Karizmatikus Imakör, X működik, és iskolai időszakban a gyerekeknek vasárnaponként játszóház biztosít kellemes elfoglaltságot. Rendszerességgel van évente elsőáldozás és bérmálkozás. Egyre "divatosabb" lett az egyházi esküvő is. Marcali több regionális és ifjúsági katolikus rendezvény színhelye volt és lesz.

 

Miserend Plébánia Templomban

Hétköznap minden nap: 7:30 órakor Első csütörtökön és pénteken: 7:30, 19:00 órakor Hetente minden szombaton: 19:00 órakor Hetente minden vasárnap: 8:30, 10:00 órakor

Miserend Boldog Gizella Templomban

A hónap minden egyes vasárnapján: 19:00 órakor

Miserend Gombai Templomban

A hónap minden egyes vasárnapján: 11:00 órakor

Keresztelés: Hetente minden szombati napon: 11:30 órákor Jegyes és felnőtt oktatás Hetente minden szombati napon: 15 órától Kórházban kápolnai mise Hetente minden csütörtöki napon: 18 órakor Temetés: megbeszélés szerint. Hívja a plébánost!

Marcali Református Gyülekezet

Az 1960-as évek végén a református hitélet 4-5 fővel kezdődött a városban. Ebben az időben a lelkész Böhönyéről járt Marcaliba Istentiszteletet tartani havonta egyszer.A 70-es években már 25 főre nőtt a gyülekezet létszáma.A 80-as évek nagy lépést jelentettek életünkben. A létszám a folyamatos felkutató (missziós) munka és a román események miatt (áttelepülések) 150-180 főre duzzadt. Ez idő alatt gondozó lelkészeink voltak: Kocsev Miklós lelkész és Szabó Lajos ny.lelkész. Istentiszteleteinket iskolák által biztosított osztálytermekben tartottuk.

1996-ban egyik református testvérünk - dr Puskás László orvos - meghalt, a Marcali, Petőfi u. 63. sz. házát és udvari melléképületet, valamint a marcali szőlőhegyen levő gyümölcsöst a Református Egyházmegyére hagyta örökségül. Az ingatlan egyházközösségünk kezelésébe került.

2000 december 1 -től állandó lelkészünk van Frenczel Ágnes lelkésznő személyében.

Istentisztelet minden hónap 2. és 4. vasárnapján 15 óra 30 perckor helye: Marcali, Petőfi u. 63.

Somogyi Hírlap - 2003.05.22

Templom született összefogásból

Ünnepeltek a marcali protestánsok a hétvégén. A református és evangélikus közösség vasárnap annak örülhetett, hogy felavatták marcali templomukat. A kis épületet Szigetvári György nyugalmazott Ybl-díjas építész tervezte.

Márkus Mihály, a Dunántúli Református Egyházkerület püspöke mielőtt a kis templomot megáldotta, avatóbeszédében arról szólt: ahogy az építő kövekből felépül egy templom, úgy épül az egyes emberekből közösség. S a templomépítők évtizedes erőfeszítése nem attól lesz eredményes, hogy az épület elkészült, hanem attól, ha azt a reformátusok és az evangélikusok is közösségként használják majd. Abban azonban óriási a jelentősége, ahogy a habarcs a köveket, a közösséget összetartja és szeretetre ösztönzi. A püspök szerint ugyanis egyedül a szeretet mentheti meg a világot.

A marcali reformátusok majd egy évtizede határozták el, hogy templomot építenek. Marcaliban sosem állt még hasonló építmény, mivel a településen az idők folyamán mindig csak kisebb protestáns közösség élt. A legutóbbi népszámlálás alkalmával kiderült: Marcaliban több mint háromszáz ember vallja magát reformátusnak és ötven evangélikusnak.

Frenczel Ágnes, a református közösség lelkésze elmondta: több mint hatmillió forintot költöttek a munkákra. Ebből a közösségi ház kertjében egy kis templomot építettek fel, amely egy már meglévő alapra épült, amit bővítettek. A kis templom régi vágya a helyi református közösségnek és nagy összefogásra volt szükség, ahhoz hogy megvalósulhasson. A marcali hívek, külföldi gyülekezetek és a testvérváros Künzelsau, adományaikkal, a helyi vállalkozók felajánlásaikkal, az evangélikusok sok munkával, az iparosok pedig nagy kedvezményekkel járultak hozzá, az építkezés befejezéséhez.

Fábos Erika

 

 
Készítette: Vágó Zoltán ©2004