a városról

történelem
környezet
térkép
képek
linkek

Hírek

városi hírek
sajtó szemle
marcali.hu
városi TV
archívum

Közigazgatás

önkormámyzat
oktatás
közművek
egyházak
statisztika
politika

Kultúra

műv. ház
Baglas E.
Calypso kórus
Marcato E.
Bernáth ház
múzeum

Sport

sportcsarnok
fürdő
kézilabda
labdarugás
bírkózás
sakk
szabadidő

Egészségügy

Városi Kórház
háziorvosok
fogorvosok
gyógyszertárak
állatorvos

Szolgáltatás

közlekedés
szállás
vendéglátás
kereskedelem

Internet

e-mail tár szolgáltatók

 

sajtó szemle

Amikor elkezdtem a portál szerkesztését, az akkor még létező Marcali Hírek internetes megjelentetése volt a cél. Az újság azóta megszünt, (tartalma az archívumban kereshető!) ezért elkezdtem keresni a napilapok internetes oldalain a marcaliról szókó írásokat. Ezen az oldalon teszem közzé, az általam talát cikkeket. Természetesen mentem a portál archívumába is


Somogyi Hírlap - 2004.11.27

Szakdolgozatból helytörténeti könyv

Marcali híres Sztelek-Csomós építészdinasztiájának első tagja 150 éve telepedett le a városban. A család utolsó sarja pedig tíz évvel ezelőtt hunyt el. A Kisvárosi Építőmesterek című könyv a négygenerációs építészcsaládnak állít emléket. Az, hogy így alakult, egy szakdolgozatnak köszönhető.

Vadál Dóra Marcali helytörténeti múltjából keresett témát diplomamunkájához. Elmondása szerint kiváló kutatómunkának ígérkezett a múzeumban feldolgozás alatt lévő Sztelek-Csomós hagyaték. Nem volt könnyű dolga, sokáig kereste azt a vezérfonalat, ami mentén felépíthette az építészcsalád történetét. Levelezések, visszaemlékezések és dokumentumok alapján végül is kibontakozott a család- és kortörténet.

Dávidné Vidák Tünde, a Helytörténeti Múzeum etno-gráfusa szerint páratlan jelentőségű diplomamunka született. Egy olyan forrásértékű munka, ami megérdemelte, hogy könyvként is megjelenjen. Szívesen vállalta a szerkesztését és a dolgozat keretein túllépve egy fényképarchívumot is összeállított a kötet végére. A Marcali helytörténe-tét gazdagító könyv kiadását a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma is háromszázezer forinttal támogatta.

Vigmond Erika

Nyilvános magánügyek

Sütő László rúgja a labdát

Nemcsak nézni szereti a futballt Marcali polgármestere, hanem rúgja is a labdát. Már gyermekkora óta hódol a focinak. Sütő László ha teheti, hetente kétszer lejár játszani az önkormányzat csapatával, amely listavezető a városi bajnokságban. Rendszeresen játszanak más városok csapatai ellen is, legutóbb Kőszegen voltak. Elmondta: amikor focizik, kikapcsolódik, az az igazi pihenés.


Somogyi Hírlap - 2004.11.25

Rókák Marcali utcáin

Rókák tűntek fe Marcali néhány utcájában. Ilyen eseteket az önkormányzat jegyzőjének vagy a hatósági állatorvosnak kell bejelenteni. Bödőné Molnár Irén aljegyző elmondta: a veszettség esélye nagyon kicsi, mivel az állatok megkapták a betegség elleni vakcinát.

Ezért volt egy hónapig legeltetési tilalom és ebzárlat. A tapasztalatok szerint ebben az időszakban az éhség hozza be a városba a rókákat. A vakcina miatt egészségesek maradnak és ha más környezeti tényező sem veszélyezteti őket, akkor elszaporodnak. Természetesen ha túl sűrűn látják az állatokat, vagy azok veszettséggyanúsan viselkednek, akkor szükségessé válik az intézkedés. A körülményektől függően vagy a gyepmester fogja be, vagy a rendőrség engedélyével hivatásos vadász lövi ki az állatokat. Minden esetben állategészségügyi hatóságnak kell megvizsgálnia a tetemet.

Vigmond Erika


Somogyi Hírlap - 2004.11.24

Kéthelyig biciklizhetnek a marcaliak

A Nemzeti Útépítési Program keretében került terítékre a 68-as út felújítása Kéthelyen át Marcaliig. Egyrészről a leendő autópályához való csatlakozás miatt, másrészről pedig a mérések szerint itt van a 68-as legforgalmasabb szakasza. Ezért első lépésként 2005-ben ennek a résznek a felújítása történne meg.

Sütő László, Marcali polgármestere elmondta: különösen fontos, hogy a Közútkezelő Kht-vel sikerült megállapodni a Marcali–Kéthely közti kerékpárút terveztetésében. A két önkormányzatnak így nem kell erre pénzt áldoznia. Egyedül a leendő nyomvonalon található területek kisajátításának és az esetleges közművek átterveztetésének költségeit kell felvállalniuk. Ez hozzávetőlegesen tízmillió forintot jelent, amit arányosan fizet a két település. A tervek birtokában már pályázatot nyújthatnak be uniós alapokhoz, ami lehetővé teszi, hogy 2006-ban megépülhessen ezen a szakaszon a kerékpárút.

Vigmond Erika

Taroltak a marcaliak

A marcali Mikszáth utcai általános iskola és utánpótlás-nevelési központ szervezésében megkezdődtek a küzdelmek a Mekito kézilabda-bajnokságban. A pontvadászatban leánycsapatok vetélkednek a minél jobb helyezésekért. A IV. korcsoport első két fordulójának Balatonszentgyörgy, míg a III. korcsoport küzdelmeinek Marcali adott otthont. Eredmények: IV. korcsoport: József Attila Általános Iskola, Balatonszárszó–Marcali UK 11–33, Széchenyi István Általános Iskola, Balatonföldvár–Általános Iskola B.szentgyörgy 12–17, Szent László Általános Iskola Somogyvár–József Attila Általános Iskola, Balatonszárszó 16–20, Marcali UK–Széchenyi ált. isk. 24–13, Balatonszentgyörgy–Szent László ált. isk. 21–20.

III. korcsoport: Noszlopy Gáspár Általános Iskola, Marcali–Mikszáth Kálmán Utcai Általános Iskola, Marcali 3–8, Általános iskola, Kutas–Árpád Fejedelem Általános Iskola, Nagyatád 2–15, Babay József Általános Iskola, Nagyatád–Noszlopy ált. isk. 7–19, Mikszáth ált. isk.–Kutas ált. isk. 24–1, Árpád Fejedelem ált. isk.–Babay ált. isk. 16–1.


Somogyi Hírlap - 2004.11.23

Riasztó védi a marcali időseket

Idős, egyedülálló beteg embereken segít a marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ jelzőrendszeres házi-gondozó ellátása. Hartal Katalin, az intézmény vezetője elmondta: újabb 25 riasztókészülék megvásárlását és kihelyezését támogatta a szaktárca egymillió forinttal. Ebből a Marcaliban már meglévő tizenöt készüléket hárommal bővítik, a többit igény szerint hét környező településen vehetik igénybe a rászoruló idősek.

A riasztás az atádi központba fut be, ők szólnak a helyi gondozónőknek, akik húsz percen belül a helyszínre érkeznek és ellátásban részesítik a segítséget kérőt.

Vigmond Erika


Somogyi Hírlap - 2004.11.22

Hírek

Mozgalmas volt a tűzoltók hétvégéje

A hét végén többször riasztották a marcali tűzoltókat vihar okozta károkhoz. Elsősorban kidőlt fákhoz, melyek az áramszolgáltatásban és a közlekedésben okoztak fennakadást. Greffer József tűzoltóparancsnok elmondta: Szőke-dencsen a hetes úton egy teherautó pótkocsijának a ponyvájába kapott bele a szél és sodorta az árokba. Somogyzsitfán, akárcsak Nemeskisfaludon, elektromos vezetékre dőlt a fa, Kürtöspusztán pedig villanyoszlop károsodott. Balatonkeresztúron a viharos széllökés egy házra döntötte a fát, Marcaliban a Zentai és a Somogyi utca kereszteződésében a forgalmat akadályozta az úttestre borult fa.


Somogyi Hírlap - 2004.11.18

Uniós támogatás öt somogyi településnek - Pályázat Marcali nyerte a legtöbbet

Öt somogyi pályázat részesült támogatásban az EU Önerő Alaból. Lamperth Mónika belügyminiszter döntése értelmében országosan 92 darab önkormányzati pályázatra kaptak 1,3 milliárd forintot a falvak. Somogyba közel 89 millió forint jutott, amelyből 1,8 milliárd forint értékű beruházás valósulhat meg. Az uniós pályázatok segítségével Balatonkeresztúron az általános iskola fejlesztését végezhetik el közel hárommilliós pályázati pénzből. Látrányban szintén az általános iskola felújítására és informatikai berendezések beszerzésére nyertek el összesen 4,4 millió forintot. Lengyeltótiban két óvoda összevonására mintegy 5,8 millió forintot kaptak. A legnagyobb támogatást Marcali kapta. Az úgynevezett „Barnamező” terület megújítására összesen 48 millió forintot, informatikai fejlesztésekre pedig mintegy 28 millió forint állami támogatást nyertek el.

Takács Zoltán

Fatáblás imakönyv a templomi múzeumban

A marcali római katolikus templomban Historia ecclesiae Marcaliensis címmel nyílt állandó egyháztörténeti kiállítás. A tárlat bekerül az országos múzeumi katalógusba, így Marcali a vallási turizmus egyik állomásává válik.

A templom oratóriumi részébe helyezték el az elmúlt századok marcali egyházközségi életének fennmaradt emlékeit. A fényképeken régi esküvők, a tárlókban szakrális tárgyak láthatók. Az egykori hitélet gazdagsága ott van minden kis és nagy tárgyban.

– A legrégebbi könyvek az 1600-as évekből valók – mondta Kiss Iván címzetes prépost, marcali esperesplébános. – Még egy fatáblás Biblia is van a tárlaton. A kiállításon felvonultatott miseruhák között a legrégebbi az, amit még a Széchenyi család készíttetett. Széchenyi Zsigmond ugyanis a lánya tanításáért teljes aranyhímzéses miseruha-együttest adományozott az akkori plébánosnak.

A tárlatot a marcali egyházközség kezdeményezte, és szakmai segítséget kért a helytörténeti múzeumtól. Vidák Tünde etnográfus, a kiállítás rendezője arról beszélt: kétévi munka eredménye, hogy végül Szent Ányos napján megnyitják a kiállítást. A dátum azért fontos, mert hat évszázaddal ezelőtt, 1404-ben Szent Ányos püspök tiszteletére szenteltek föl templomot ezen a helyen. A hajdani épület a török hódoltság alatt pusztult el.

A tárlaton az egyháztörténet mellett a népi vallásosság emlékei is helyet kaptak, így berendezték az oratórium mindkét termét. Az első helyiségben láthatóak a vallásosság családi otthonokban használatos emlékei, tárgyai a marcali hívek ajándékaként. A másik, nagyobb teremben állították ki az egyházi liturgikus kellékeit, a miseruhákat és a templomi zászlókat, valamint az egyházi oktatás történetét idéző tárgyakat.

Vigmond Erika


Somogyi Hírlap - 2004.11.17

Négy beruházás negyvenmillióból

Mintegy negyvenmillió forintból újabb négy beruházás valósul meg Marcaliban. Ehhez átlagosan nyolcvanszázalékos támogatást kapott a város. Több mint harmincmillió forintot nyert el a Dél-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanácshoz benyújtott pályázatain az önkormányzat. Bödőné Molnár Irén aljegyző elmondta: a felújítások elsősorban a város oktatási intézményeit érintik. Ebből a pénzből oldják meg az iskolák akadálymentesítését is.

Vigmond Erika


Somogyi Hírlap - 2004.11.15

A szakképző nyílt napjai

Nyílt napokat tart a marcali szakképzőiskola. Két hétig fogadja az érdeklődőket, azok megismerhetik a képzési formákat és az itt elsajátítható szakmákat. A nyílt napokat majd szülői fórum zárja. (ve)

Hétszínes tanterv Marcaliból

Az oktatási miniszter kerettantervvé minősítette a marcali Hétszínvirág Általános Iskola tantervét. Így bármelyik hazai általános iskola helyi tantervként vagy segédanyagként használhatja. Az intézményben a hétszínes oktatási program adaptálásáról tartottak kiskonferenciát. Varga Fruzsina konferenciaszervezőtől (képünkön) megtudtuk: az ország különböző általános iskoláiból huszonöten érkeztek, hogy megbeszéljék, miként lehet intézményre szabottan megvalósítani a programot. A móri Gárdonyi Géza Általános Iskola igazgatóhelyettese, Törő Mária arról beszélt: őket a program azon sajátossága fogta meg, hogy tevékenységközpontú és a képességfejlesztésre helyezi a hangsúlyt. Nagyon érdekelte az iskolamester, azaz az elektronikus napló, aminek segítségével nyolc éven keresztül végig lehet kísérni a tanuló fejlődését.

Vigmond E.

fel


Somogyi Hírlap - 2004.11.12

Kétmillió forint a kár

Vandálok pusztítják értékeinket. Legutóbb Marcaliban a Berzsenyi parkban Gádor István Idolok című alkotása, a nőt és férfit ábrázoló szimbolikus szobor félköríves részét rongálták meg. Hizó Ferenc a gamesz vezetője elmondta: ezt az alkotást minden évben helyre kell állíttatni. A rongálás egész Marcalira jellemző, csak nyomait a gamesz gyorsan eltünteti. A padokat, buszvárók
üvegeit is tönkreteszik a vandálok, s nem kímélik a fiatal fákat, virágokat sem Az idén már mintegy kétmillió forint a város kára.

Nyolcszáz tanuló napi ebédje, sport és utánpótlás-nevelés

A kiadások csökkentése, a bevételek növelése volt a cél. Öt éve új útra lépett a marcali önkormányzat az élelmezési központ és a sportcsarnok bérbeadásával. S mivel számításuk bevált, újabb tíz évre meghosszabbították a szerződést.

A gyermekélelmezési központot a Gyék 2000 kft vette bérbe, s üzemelteti, a sportcsarnokot pedig a Marcali Csarnok Kft. Sütő László marcali polgármester elmondta: a képviselő-testület megvitatta a két intézmény bérbeadásának a tapasztalatait, és úgy ítélte meg: kötelező feladataikat jól megoldották, a fejlesztésben pedig tíz év nagyobb teret ad a vállalkozóknak. Így kötötték meg az új szerződést is. Olyan beruházásokat is végeznek a bérlők, amikben az önkormányzat nem tud részt venni, emeli viszont a szolgáltatásoknak a színvonalát.

A város oktatási intézményeiből 800 tanuló ebédel a gyermekélelmezési központban önkiszolgáló rendszerben. Csaknem 70 felnőtt is előfizet, s változó a nem rendszeresen itt étkezők száma. S házhoz is szállítják az ebédet: 230 a vidéki és 70 a marcali igénylő.

A sportcsarnokban valóságos ,,nagyüzem” van. Novembertől a tavaszi szünetig heti 34 órában veszik igénybe iskolai testnevelésre, 26 óra az utánpótlásé és a szakosztályoké. Hét végén bajnoki mérkőzések zajlanak s az intézmények sportrendezvényei. Itt nincs „holtidő”, mivel ezek a kötelezettségek reggel héttől este nyolcig lefoglalják a csarnokot.

A bérbe adott intézmények üzemeltetői továbbra is évenként beszámolnak munkájukról a képviselő-testületnek.

Diákebéd, lakodalom

Meghatározó feladat a város oktatási intézményeiben tanulók ellátása – hangsúlyozta Gelencsér Róbert, a Gyék 2000 Kft igazgatója. S egyéb rendezvények tartására, például lakodalmak kiszolgálására is van lehetőség. A fejlesztésekben elsődleges cél a 21. század konyhájának a kialakítása. Ez ad alapot ahhoz, hogy nagyobb teret nyerjen a felnőttétkeztetés.

Igénylik a bowlingpályát

Három alapkötelezettségnek kell megfelelnünk – hangsúlyozta a testület előtt Kiss László, a Csarnok Kft igazgatója. Az egyik az utánpótlás és a versenysport biztosítása, a másik a nemzetközi kiállítás és vásár szervezése, a harmadik az iskolák és egyesületek szállítása. Elmondta azt is: a kft tervezi az épület felújítását, és van igény egy bowlingpálya kialakítására.

Nem ellopják, hanem feltörik a Trabantokat

A Trabantokat Marcaliban nem ellopják, hanem feltörik. A múlt hónapban mintegy tizenöt autót törtek föl, s kilencven százalékban a Trabant-tulajdonosok látták kárát a kulcs nélküli nyitásnak.
Csordás Attila, a marcali rendőrkapitányság bűnmegelőzési főelőadója elmondta: a Trabantokat könnyen fel lehet törni, kevés rongálással. Szinte mindegyik esetben az oldalsó szélvédőt emelték ki, s így jutottak hozzá az autóban levő tárgyakhoz. Elsősorban rádiómagnókat, hangszórókat vittek el, de lába kelt már akkumulátornak, szerszámoknak, sőt a járműben hagyott kabátnak is.
Volt olyan, hogy a benzint szívták le. Az ellopott dolgok eladásából nem lehet meggazdagodni, az elkövetőt a lopás egyszerű módszere ösztönzi. Ha lát a Trabantban mozdítható, értékesíthető tárgyakat, egy mozdulattal már a magáénak tudhatja. S elkerülhető a bosszúság, ha még véletlenül sem marad szemmel látható érték az autóban.

Vigmond Erika


Somogyi Hírlap - 2004.11.09

Motorfűrészek a játszótéren

Motorfűrészek zaja verte fel Marcaliban a Béke park csendjét. Többméteres ágak és fatörzsek zuhantak a földre. Bősz Ádám főkertész elmondta: a park tisztítását végzik a tűzoltóság segítségével. Főleg a játszótér fölé magasodó fűzfák ágait ritkították, a száraz ágak ugyanis már veszélyeztették a parkban játszó gyermekeket. Vihar esetén pedig a lezuhanó faágak a játékokban is kárt tehettek volna. Szerencsére eddig itt még nem történt baleset. Volt olyan fa is, ami már teljesen elkorhadt, s ezért kivágásra ítélték. A Béke park után a város többi zöldterületére is sort kerítenek, ahol veszélyessé váltak az elszáradt fák és ágak. Természetesen nemcsak pusztítanak, hanem telepítenek is: díszfákat és cserjéket ültetnek az eltávolított növények helyére.

Vigmond Erika


Somogyi Hírlap - 2004.11.08

Megszépült a tornaterem

Túl van a műszaki átadáson Marcaliban a Berzsenyi Dániel Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola tornaterme, örül ennek az intézmény igazgatója, Olasz Istvánné is. A negyvenéves terem állaga folyamatosan romlott a kisebb-nagyobb javítások ellenére. A tető beázott, az elektromos vezetékek elhasználódtak. A mintegy 16 millió forintos költséghez több mint tízmilliót nyert pályázatokból az önkormányzat.


Népszabadság- 2004.11.04

Kistérségi társulás bölcsődéje

A héten kezdődik a bölcsődei beruházás Marcaliban, amelynek a helyi kistérségi társulás egyik céljaként januártól 34 települést kell kiszolgálnia.

Eddig csak helyi gyermekeket vehettek fel Marcali bölcsődéjébe, holott a környék kisközségeinek egyikében sem működik ilyen intézmény - tudtuk meg Orbán Andreától, a marcali önkormányzat szociális és egészségügyi felelősétől. Az év közepén létrejött Marcali Többcélú Kistérségi Társuláshoz 34 település csatlakozott, egyik fő célnak a közös bölcsődei ellátás megszervezését választva. A gyermekjóléti törvény 1997 óta kötelezi az önkormányzatokat az 1-3 éves korú gyermekek napközbeni ellátásának megszervezésére, amit a kistelepülések eddig nemigen tudtak teljesíteni.

A marcali társulás szeptemberben a közös feladatok ellátására a Belügyminisztériumtól 111 millió forintot nyert, amiből 9,2 millió jut a bölcsődei férőhelyek bővítésére. A beruházással a gyermekintézmény régóta nem használt szárnyát teszik ismét fogadóképessé. A fenntartási költségekhez a jövőben a társuló, illetve a gyermekeket küldő önkormányzatok is hozzájárulnak.

Böröcz Józsefné bölcsődevezető elmondása szerint jelenleg 38 helyi gyermek van beíratva a harminc férőhelyre, ami még megengedhető, hiszen a picik gyakori megbetegedése miatt bizonyos rátartás lehetséges. A társult községekből érkező kicsiket a szerződés értelmében januártól, a beruházás átadásától kell fogadnia az intézménynek, amikor a férőhelyek száma negyvenre nő. Több környékbeli családban a bölcsődei elhelyezés adja az egyetlen esélyt arra, hogy az anya ismét visszatérhessen korábbi munkahelyére. A környező falvakból eddig mintegy tízen jelezték igényüket, főként olyan családok, amelyeknél az egyik szülő Marcaliba jár dolgozni.

Vése, az egyik legtávolabbi társult település 32 kilométerre található Marcalitól.

- Megoldás is meg nem is a társulásos bölcsőde működtetése - válaszolta kérdésünkre a 840 lakosú település polgármestere, Bertók László. Elmondása szerint az idősödő községben évente egy-három gyermek születik, akiknek bölcsődei elhelyezésére már csak azért sincs igény, mert többnyire munkanélküliek a szülők, akik szívesen maradnak otthon gyermekeikkel, élve az ehhez járó támogatás lehetőségével. A társulásos bölcsődével ugyanakkor a vései önkormányzat eleget tesz a törvényi előírásoknak, lehetőséget biztosítva a kicsik napközbeni ellátására. A falunak csak akkor kell hozzájárulnia az intézmény fenntartásához, ha akad olyan csöppség, akiről majd ott gondoskodnak.

fel


Somogyi Hírlap - 2004.11.03

Kápolnát szenteltek

Kápolnaszentelő volt Marcaliban a Széchenyi utcai Központi temetőben. Halottak napján délelőtt a szentmisén Kiss Iván címzetes prépost, Marcali -es­peresplébánosa áldotta meg a kívül-belül megszépült temetőkápolnát. A 125 éves kápolna tetejét tavaly újították föl, s helyreállították a toronyépítményt is. Az idén folytatták a munkát: az egyházközség szigeteltette a falakat, s kívül-belül kimeszelték a kápolnát. Így méltó környezetben szól majd mindenkiért a lélekharang.

 
 
Készítette: Vágó Zoltán ©2004