a városról

történelem
környezet
térkép
képek
linkek

Hírek

városi hírek
sajtó szemle
marcali.hu
városi TV
archívum

Közigazgatás

önkormámyzat
oktatás
közművek
egyházak
statisztika
politika

Kultúra

műv. ház
Baglas E.
Calypso kórus
Marcato E.
Bernáth ház
múzeum

Sport

sportcsarnok
fürdő
kézilabda
labdarugás
bírkózás
sakk
szabadidő

Egészségügy

Városi Kórház
háziorvosok
fogorvosok
gyógyszertárak
állatorvos

Szolgáltatás

közlekedés
szállás
vendéglátás
kereskedelem

Internet

e-mail tár szolgáltatók

 

sajtó szemle

Amikor elkezdtem a portál szerkesztését, az akkor még létező Marcali Hírek internetes megjelentetése volt a cél. Az újság azóta megszünt, (tartalma az archívumban kereshető!) ezért elkezdtem keresni a napilapok internetes oldalain a marcaliról szókó írásokat. Ezen az oldalon teszem közzé, az általam talát cikkeket. Természetesen mentem a portál archívumába is!


168 Óra 2004. október 27.

Menet közben váltani
SUCHMAN TAMÁS: FOGCSIKORGATVA ÉLTEM ÉVEKIG

Ő volt az, aki néhány héttel Medgyessy Péter lemondása, megpuccsolása előtt ultimátumot intézett a miniszterelnökhöz: két hónapja van arra, hogy elkezdjen kormányozni, különben kezdeményezi leváltását. Talán ennek is köszönheti, hogy most államtitkárt csinált belőle Gyurcsány Ferenc.

Az utóbbi hetekben számos régi szocialista motoros kisodródott: menniük kellett a kormányból és az MSZP éléről egyaránt. Ön viszont éppen most kapott államtitkári posztot. Hogyan csinálta?


Ismét szükség van a tudásomra. Egyébként gazdaságpolitikai kérdésekben mindig is megnyilvánultam.

Hol? A Tocsik-botrány után Horn Gyula menesztette privatizációs miniszteri állásából, azóta alig hallani önről. Megbántottan élt Marcaliban.

Folyamatosan hangoztattam véleményemet kormányzásunkról, így a frakció és az MSZP ismerte tevékenységemet. Most, a váltás után mindenki gyorsan megtalálta a helyét, egyetlen a pártvezetésből vagy kormányzatból kikerült ember sincs megsértődve. Túltették magukat az eseményen, bizonyítani akarnak, visszatérni. A politika színház, ahol aktuális lelki, fizikai és szellemi állapotuk szerint kapnak szerepet a politikusok

Az is színház lehetett, amikor Medgyessy lemondása előtt néhány héttel ön úgy nyilatkozott: két hónapja van a miniszterelnöknek, hogy elkezdjen politizálni, különben Suchman lesz az első, aki javasolja leváltását. Talán ezt a nyilvánosan Medgyessybe döfött tőrt honorálta államtitkársággal Gyurcsány.

Nem lehetett az tőrdöfés. Hiszem, hogy Gyurcsány miniszterelnök úr bölcs ember, tőrdöfőket nem emel a kormányába. És remélem, ez nemcsak rám, hanem általában is igaz. Állítom, én kintről jobban láttam Medgyessy helyzetét, teljesítményét, mint ő maga. Nem is a sajtónak nyilatkoztam először, hanem négyszemközt osztottam meg vele a véleményemet. Jeleztem neki, hogy a hátralévő két hónapban, a kongresszusig végre kell hajtani a fordulatot a kormányzásban.

Derék dolog, hogy először négyszemközt beszélt vele, de ha egyszer egyetértettek, minek kellett világgá kürtölnie: két hónapot kapsz, Medgyessy. Ez több mint barátságtalan lépés, igaz, a csere szempontjából hatékony volt.

Ő ezt nem így értékelte. Különben is, a felelős politikus őszinte, és feljebbvalójának is képes elmondani, hogy Péter, rossz úton járunk. Mások bezzeg mosolyogtak rá, hogy minden rendben.

Volt utódjelöltje?

Nem.

Mégis cserét javasolt. Felelőtlen lépésnek látszik.

Nem én adtam a két hónapot, csak felismertem, a vesztes uniós választások után elfogyott a közvélemény és a koalíciós pártok türelme. Láttam, ha nem történik valami, olyan mélyrepülésbe kezd az MSZP, amelyből lehetetlen visszatérni

Tényleg nem értem, miért kellett a nyilvánosság.

Nagy baja az MSZP-nek, hogy sokan úgy gondolják: tilos kifelé beszélni.

Hiller István új pártelnök is így gondolja.

Akadnak helyzetek, amikor csak kívülről lehet nyomást gyakorolni. Az ország vezetése nem a kormányzó párt belső ügye. Amikor áldozatot kellett hozni, én is hoztam.

Nyilván a már említett Tocsik-ügy utáni menesztésére utal. De ott nem ön hozta az áldozatot, inkább, mondjuk így, önt áldozták föl.

Én hoztam áldozatot, miután feláldoztak.

Nem értem.

Mit nem ért? Fogcsikorgatva éltem évekig, mert tudtam, igazságtalan volt az ítélet.

Mi mást tudott volna tenni?

Erről már soha senkinek nem beszélek. Nincsenek sérelmek, nincsen múlt, előretekintek. Így döntöttem, így cselekedtem.

Ha eljut addig, mit kellett volna tennie Medgyessynek, hogy ne szólítsa fel lemondásra?

Valódi fordulatot a koordinációban, a kommunikációban és a vezetésben. A közigazgatás centrumává kellett volna tennie a kormányt, mert addig számos kis centrum volt, minisztériumok és egyéb országos hatáskörű intézmények, amelyek szétszabdalták a kormányzatot, így bárminek a megvalósítása a kelleténél több energiába került. De hiba volna mindent Medgyessy nyakába varrni. A választási ígéreteket teljesíteni kell, hogy a következő kampányban is legyen esély.

Az összes kormány teljesítette ígéretei egy részét, csakhogy nem a ciklus elején.

És egyik sem maradt hivatalban. Talán az az egyetlen célravezető módszer, hogy menet közben kell váltani. Az első komoly figyelmeztetés után át kell értékelni a stratégiát, s azt kell mondani, hogy barátom, próbáljuk meg mással.

Most két más is akad: új a miniszterelnök, és új a pártelnök.

Jó ez így. Szükség van a kényes egyensúly megteremtésére a párt és a kormány között, amire alkalmasnak tartom Hillert és Gyurcsányt. A párt csodát művelt az elmúlt két hónapban, ezt nevezte Hiller István vértelen, békés forradalomnak. Megálltunk, erőt, bátorságot merítettünk. Most nehogy megkérdezze, mint több kollégája tette, hogy maga, mármint én, miért nyilatkoztam a kongresszus előestéjén, hogy Szekeres Imre lesz az elnökhelyettes.

Épp akartam kérdezni.

Érződött, a kongresszus kompenzálni fog. Hiszen talán úgy tűnt, az új vezetés nem Szekeres Imrét szeretné elnökhelyettesnek.

Egészen úgy tűnt.

De a küldöttek őt akarták. Ez demokratikus olimpiai csúcs.

Hiller viszi minisztériumát, ideológiát gyárt, egyeztet Gyurcsánnyal, irányt szab, Szekeres és csapata pedig rakkol a Közt. téren. Ez az érvényes munkamegosztás?

Újra fel kell építeni a pártot.

Eltűnt?

El. Míg mi azt hittük, a következő választás megnyeréséhez elegendő a baloldali érzelmű emberek támogatása, addig a másik oldal bolsevista pártot, munkásmozgalmat épített polgári körök néven.

A bolsevista kicsit erős.

A szervezettségét illetően értettem.

Nemcsak bolsevik párt lehet szervezett.

Jó, úgy mondom: tömegpártot hoztak létre. Nekünk is mozgalmi munkára képes párttá kell válnunk.

Nézzük a privatizációt, az most a sláger. Ha az évről évre adómilliárdokkal konszolidált Malévot értékesíti a kormány, azzal nincs baj. Azzal inkább, ha olyan nyereséges cégeken adnak túl, mint
a Nemzeti Tankönykiadó vagy a Szerencsejáték Rt.

Mire az interjú megjelenik, a kormányzat egyértelművé teszi: semmi olyat nem privatizál, ami az állampolgárokra hátrányosan hatna. Részleteket nem mondhatok.

Talán a minisztériumáról inkább. A regionális fejlesztésért felelős új tárca nélküli miniszternek, Kolber Istvánnak lett az államtitkára. Úgy hírlett, ő lesz a belügyminiszter, ám pártnyomásra maradt Lamperth, így Kolber az eredetileg Nagy Sándornak szánt regionális fejlesztő posztját kapta. Szép kavarás.

A döntés mutatja, hogy működnek a pártban a demokratikus mechanizmusok. Nagy Sándornak is jut munka.

És ön miért nem a privatizációt viszi? Annak idején háromszorosára verte fel az eladásra kínált állami cégek árát. Most is van mit eladni.

Ez már nem akkora kihívás, hiszen hamarosan lezárul a privatizáció. A szükséges törvényeket a jövő év első felében meghozzuk, a tevékenységet az év végére befejezzük, s elszámolunk a társadalomnak. Most itt kell bizonyítanom. A tőkebehozatalért, a fejlesztések koordinálásáért felelek. Szeretném csökkenteni az országba áramló tőkét akadályozó bürokráciát. Vissza kell szereznünk korábbi tekintélyünket. Az ideiglenes visszaesésnek az Orbán alatti tőkeellenes, antikapitalista időszak az oka.

Orbán kormányzása idején mindegyik évben több tőke érkezett az országba, mint tavaly.

A közgazdaságban a következmény sokszor évek múltán mutatkozik. De ha mi is követtünk el hibát, itt az ideje, hogy javítsunk.

Számos szakember kritizálta a Medgyessy-kormányt, hogy egyes területekkel több minisztériuma is foglalkozott, így nem volt igazi gazda, viszont dagadt az apparátus. Az önök frissen alakult tárcanélkülije is csupa olyan ügyet visz - területfejlesztés, idegenforgalom, turizmus, lakásépítés -, amelynek másutt is akad felelőse. Hogy van ez?

Elvileg igazuk van a tudósoknak, hogy a legtisztább struktúrával lehet a leghatékonyabban működni. Csakhogy tiszta struktúra a kormányfőváltás néhány hete alatt nem volt létrehozható.

Mikor máskor?

Amikor 2006-ban újra kormányra kerülünk, átalakítjuk a központi államigazgatás szerkezetét. Azonban az átfedések addig is csak akkor gyengítik a hatékonyságot, ha nem megfelelő a koordináció, s ha határozatlan a vezetés. Ám a kormány és annak stílusa garancia a sikerre.

Nagy József


Somogyi Hírlap - 2004.10.26

Somogyban a-tól z-ig

Marcali – Országos harmadik helyezést ért el Pizvor Titanilla, a Noszlopy iskola 8. osztályos tanulója a Biztonságosabb világ az Európai Unióban című rajzpályázaton. A helyezésért járó díjat Budapesten a Belügyminisztérium Katasztrófavédelmi Főigazgatósá-gán vette át. (ve)


Somogyi Hírlap - 2004.10.25

HÍRek

Katonai kitüntetés

Magyar Honvédségért emlékplakettet vett át Balogh Miklós nyugállományú alezredes Budapesten a Stefánia palotában. Az elismerést a marcali Bajtársi Egyesület javaslatára kapta a honvédelem érdekében végzett kiemelkedő munkájáért. (ve)

Óvodások vására

Őszi vásár volt a Katona József utcai óvodában. Az intézményben már hagyomány, hogy a gyermekek az őszi időszak terméseiből szebbnél szebb, aranyos díszeket készítenek. Mintegy két hétig alkotott kis munkáikat viszik a vásárra. Az óvónők mesejátékkal lepték meg a kicsiket: óriás bábokkal Az aranyszőrű bárány című mesét adták elő a kicsik bevonásával. A rendhagyó óvodai napra a szülők segítségével kiállítást is rendeztek népművészeti és régi használati tárgyakból. (ve)

Sok a szakképzetlen

Kedvezőtlenül nagy a képzetlenek aránya a regisztrált munkanélküliek között. A munkaügyi kirendeltséghez tartozó térségben 57, csak Marcaliban pedig 45 százalék azoknak az aránya, akiknek nincs semmiféle szakképzettségük. (ve)

Papírt gyűjtöttek

Egynapos papírgyűjtést rendeztek a Mikszáth utcai általános iskolában, s a tanulók kiskocsin, biciklin szállították a papírt az iskolába. Huszonnégy tonna gyűlt össze, így a tanulók fejenként mintegy 50 kilónyit hoztak. A papírért kapott pénzt, kilónként hét forintot az osztályok tetszés szerint költhetik el. (ve)

Utánpótlást nevelnek kisdiákokból

Tizennégy elsős fiú és ugyaneny-nyi lány vesz részt emelt szintű testnevelés-oktatásban a Mikszáth Kálmán Utcai Általános Iskolában. Már évekkel korábban szerették volna elkezdeni; céljuk a város sportszakosztályaiba az utánpótlás nevelése. A sportos tanulóknak több órájuk van testnevelésből, az első évben ez plusz 76 órát jelent. A 28 diák nem egy osztályban van, hanem az osztályokban alkot tagozatot. Így ha valamelyikük később mégsem akar sportoló lenni, nem kell osztályt változtatnia, csak másik csoportba megy. Bőle László tagozatvezető testnevelő tanár elmondta: az emelt szintű testnevelés oktatásában ez a tapasztalatszerzés éve lesz. Egy héten délelőtt a 28 diáknak öt testnevelési órája van, délután pedig kettő – külön a fiúknak és külön a lányoknak. A fiúk a labdarúgást, kosár-labdajátékot tanulják, a lányok talajtornával és a kézilabdázással ismerkednek. Erőnlétüket és atlétikai képességeiket fejlesztik, emellett a grundbirkózás alapjaival is megismerkednek.

V. E.

Milliárdok sikeres pályázattal

Nyertes pályázatok fémjelzik ezt az évet. Milliárdokat vonzottak Marcaliba a kidolgozott fejlesztési tervek. Sok helyen pályázott az önkormányzat; az elnyert s még várható forintok meghaladják a hárommilliárdot.


– Minden egyes forintért megdolgoztunk – mondta Sütő László polgármester (képünkön). – Kemények a pályázatok feltéte-lei, s a siker bizonyítja: jó munkát végeztünk. Az egyik legnagyobb beruházás a kórház rekonstrukciója, ezt 1,6 millió forinttal támogatják. A munkák elkezdődtek, az első 86 milliót átutalta az államkincstár. Egy uniós pályázaton 920 milliót nyertünk, ez megváltoztatja a városközpont arculatát is. Sok olyan kisebb beruházás is megvalósul, ami utakban, járdákban, intézmények felújításában ölt testet. – Két olyan támogatás meghatározó, ami a kistérséghez kapcsolódik – tette hozzá –: az egyik a modell kistérség, erre 50 milliót nyertünk, a másik a többcélú kistérségi társulás pályázata, ez 111 millió forintot hozott. Ennek a legfontosabb része, hogy megépül az új hétvégi orvosi ügyeleti központ. Most bírálnak el egy 350 milliós beruházást. Ez Marcali központtal a kistérség elektronikus közigazgatását oldja meg. Hogy mennyi az önrész? Mindent összevetve: a hárommilliárd forinthoz mintegy 220–230 millió forintot kell előteremtenie.

Vigmond E.

Támogatási arányok

A regionális, a balatoni és a megyei terüleletfejlesztési tanács átlag 80 százalékos támogatás nyújt. A kistérségnek juttatott pénz százszázalékos, ezekhez nem kell saját erő. A kórház és a városközpont rekonstrukciója pedig tíz százalékot visz el. .

Svéd adomány a kórháznak

Svédországból érkezett segítség a marcali kórházba. A 20 tonnás, 100 köbméter rakterű kamion csaknem 15 millió forint értékű kórházi berendezést hozott. A rakomány nagy része speciális kórházi ágy volt (képünkön), értékben mintegy tízmillió forint. Borsos Sándor főorvos, a kórház igazgatója elmondta: jól jött a segítség, minden darabnak megvan a helye. Az osztályok szükséglete alapján osztják el. Az Önzetlenül Másokért alapítvány évek óta kapcsolatban áll a svéd–magyar segélyszervezettel. Újlaki György kuratóriumi elnök hozzátette: Magyarország több településére juttattak el már adományokat, elsősorban egészségügyit s oktatásit.

Vigmond

fel

Dáridó az udvarházban

Marcali legvirágosabbnak ítélt Radnóti utcájában, a Bognár-dáridóudvarházban szüreti mulatságra gyűltek össze a lakosok. A Radnóti utcai hagyományőrzők, a baráti kör, valamint a Kalapomon Piros Rózsa magyar-nóta- és népdalkör tagjai gondoskodtak a jó kedvről, vidámságról. A tangóharmonika zenéje mellett jól fogyott a szüreti pörkölt és az óbor. Az esti nótázgatás közben pedig az évi kirándulások hangulatát is felidézték az utca lakói.

Bölcsődések mosolya

Egyre nagyobb az igény a bölcsődei ellátásra. A szü-lők vagy tanulásra használják ki ezt az időt, amíg kisgyermekük nem lesz hároméves, vagy mihamarabb szeretnének viszszatérni munkahelyükre. A marcali bölcsőde 34 települést szolgál ki.


Megérkezett a kis Dominik is – jelentette be mosolyogva az egyik gondozónő a körülötte játszó kicsiknek. A két és fél éves kisfiút édesanyja, Csizmadia Bernadett délelőtt hozta be a bölcsődébe. – Nagyon szeret itt lenni a kisfiam – mondta. – Tavaly óta ide hordom, és egy év alatt nagyon sokat fejlődött. Szépen foglalkoznak vele, figyelnek rá...

Csizmadia Bernadett azért hordja a kicsit bölcsődébe, mert gyes idején tanulásra adta a fejét. Egy apa viszont a munkája miatt hozza ide a fiát, a kis Gaál Béla Eleket. A kisgyermek nemsokára kétéves lesz. – Egyedül nevelem a kisfiamat – mondta az apa. – Itt jó kezekben van, tu-dom, hogy megfelelő az ellátá-sa és a nevelése is. Vele egykorúak társaságában játszhat. Ez mindenképpen könnyíti majd az óvodai beilleszkedését is.

A gyermekintézmény vezetője, Böröcz Józsefné büszkén mutatja a folyosón a tablókat. – Ez itt a legelső, az 1976-os csecsemőcsoport – mondta –; már az ő gyermekeik is ide járnak bölcsibe. A szülőkkel nagyon jó a kapcsolatunk, nyitottak vagyunk minden javaslatra. Az egyik különlegességünk, ami eltér más intézményektől: az étrend. Évek óta arra törekszünk, hogy a kicsik ebben a legfogékonyabb korban egészségesen és változatosan táplálkozzanak. A reformkonyha ételeinek receptjét odaadjuk a szülőknek is, hogy otthon is elkészíthessék. Az a legjellemzőbb, hogy a munkájuk miatt hozzák fiaikat, lányaikat bölcsődébe a szülők.

Erre egyre nagyobb az igény, s ez annak is köszönhető, hogy egyre több a munkalehetőség. Főleg most, hogy ellátjuk a kistérséget is. A vidéki településekről sokan Marcaliban találnak állást, de eddig nem tudtak munkába állni, mert nem volt, aki vigyázzon a kisgyerekükre. A többcélú társulás ebben segít: most már ez a 33 falu igénybe veheti a városi bölcsődét. A bölcsőde azonban nem elég tágas, hogy kiszolgálja a megnöveke-dett igényeket. Ezért bővítésre szorul, és biztosítani kell a gyerekek további ellátásához szükséges tárgyi feltételeket is.

Vigmond Erika

Növekvő gyermekszám

Jelenleg 36 kicsit hoznak a szülők a 30 helyes bölcsődébe, és nyolc vár beszoktatásra – tudtuk meg Böröcz Józsefné bölcsődevezetőtől. Közülük a legifjabb egy húszhetes kisbaba. A kistérséghez tartozó falvakból is már tízen jelentették be igényüket bölcsődei ellátásra.

Bővítik a bölcsődét

A többcélú társulás pályázaton nyert 9,2 millió forintból bővíti az intézményt. Átalakítják a csoportszobát, és felújítják a vizesblokkot. Berendezik a termet, s több játékot vesznek a kicsiknek.

Spenótfelfújt a tányéron

A spenótot felfújva, a sóskát piskótatekercsben teszik az asztalra. Többféleképpen készítik el az úgynevezett „nemszeretem” ételeket. Ha a gyermek nem eszi meg a zöldbabfőzeléket, akkor rakott zöldbabként kapja. S van a kínálatban aludttejes prósza és sütőtök is.

fel

Új pályán a noszlopysok

Elkészült a marcali Noszlopy Gáspár Általános Iskola három új sportpályája. Egy kosárlabdapálya és két kézilabdapálya újult meg. Az összesen 28 millió forint értékű beruházást 15 millióval támogatta a Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium. A beruházáshoz több mint tízmilliót tett hozzá az önkormányzat, s 800 ezer forintot az iskola Noszlopy-alapítványa. A kivitelezést a Közút Kft végezte budapesti alvállalkozóival, de a Marcali Tűzoltóság is részt vett a munkálatokban.

Meiszterics E.

Kévés volt a nyerő
Kézilabda NB I/B Balogh P. tíz találata

Tolna KC–Marcali VSzSE 34–38 (18–17)

Tolna, 400 néző. Vezette: Árok-szállási, Jaksics.

Marcali VSzSE: Kerner – Müller 4, Tanai, Balogh P. 10, Mészáros 2, Kévés 11 (3), Balogh M. 5. Csere: Bödör (kapus), Pék E. 2, Milinte 1. Edző: Tóth István.

A szenzációsan kezdő Tona meglepte a Marcalit. Az irányító Kovács Juditot nélkülöző somogyiak a félidő végéig egyszer sem tudták átvenni a vezetést. A szünet utáni védekezésváltás használt a vendégeknek, akik bár több hetest is hibáztak, mégis felzárkózhattak. A végére már négy gól volt az esélyesebb Marcali előnye. Ezt biztosan tartották a somogyi hölgyek, akik ha a vártnál nehezebben is, de nyerni tudtak. Jók: Kévés, Balogh P.

Samu László


Somogyi Hírlap - 2004.10.22

Oklevél a pártfogónak

A könyvtár- és közművelődést pártoló cím után a múzeumpártoló elismerést is megkapta a marcali önkormányzat a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumától. A kitüntetést a Nemzeti Múzeumban Olasz Istvánné, az oktatási és közművelődési bizottság elnöke vette át. E címek is jelzik az önkormányzat kulturális munkáját, s egyúttal szakmai elismerés a kuratóriumtól. A marcali Helytörténeti Múzeum egyébként tavaly kapta meg az Év múzeuma kitüntető címet


Somogyi Hírlap - 2004.10.21

Diáküzenetek képernyőn

Egy hete működik már a marcali szakképzőiskolában a tanulók szerkesztésében megjelenő televíziós képújság. A folyosóra kihelyezett tévékészüléken folyamatosan láthatóak és olvashatóak a különböző közérdekű közlemények és a diákok üzenetei. (ve)

Ovisok rendhagyó napja

Marcali összes óvodása szökkent, mászott, egyensúlyozott. Ezt a rendhagyó óvodai napon a kicsik mozgása állt a középpontban. Jagadics Zoltánné, a Posta közi óvoda óvónője elmondta: ötödször szervezik meg a sportnapot. Eleinte csak egy-egy csapat jött az óvodákból, most azonban már minden kisgyermek élvezi a mozgás örömét. A város hat intézményéből mintegy 250 óvodás vett részt az ügyességfejlesztő gyakorlatokon. A kicsik egész délelőtt mozogtak, igyekeztek a legjobban megoldani a feladatokat. A szülőket is bevonták, a különböző állomásokon ők segítettek. Krajczár Ibolya, a kis Violetta anyukája arról mesélt, mekko-ra élmény volt gyermekének, hogy egy akkora teremben mozoghatott, mint a sportcsarnok. Külön élvezte azt is, hogy ilyen sok óvodás van együtt.

Vigmond E.

fel


Somogyi Hírlap - 2004.10.20

Ezer lehetőség a Százszorszépben

A marcali Százszorszép Gyermekotthonba kerülő fiatalok állapota a legtöbb esetben segítséget kíván: ha a fogyatékossághoz nem, akkor a lelki sérülésekhez. A Közoktatási Közalapítványtól nyert 1 millió forint sokat javít a helyzeten. Tomorné Huber Éva, az intézmény vezetője (képünkön) elmondta: a sajátos nevelési igényű gyermekek utazó gyógypedagógiai és pszichológiai ellátására 650 ezer forintot költenek. További 300 ezer forintot a tehetséges gyermekek tanórán kívüli fejlesztésére fordítanak. Ez drámapedagógiai és kézműves foglalkozásokat takar.

Vigmond Erika


Somogyi Hírlap - 2004.10.18

Rövid hírek
Marcali – A regisztrált munkanélküliek között kedvezőtlen a képzetlenek aránya. A munkaügyi kirendeltséghez tartozó térségben 57, míg csak Marcaliban 45 százalékos azoknak az aránya, akik nem rendelkeznek szakképzettséggel. (ve)

Marcali mentes a génmanipulációtól

Marcali is csatlakozott a génmanipulációtól mentes településekhez. Az erről szóló bizonyítványt Bácsics János alpolgármester vette át. Több üzlet is szavatolja: nem árusít génmódosított termékeket.

Víz nélkül a marcali kórház

A marcali kórház udvarán, a majdani új műtéti tömb helyén hatalmas gödör tátong. Mellette markoló pihen, várva a hétfői munkakezdést. Minden olyan lenne, mint egy átlagos építkezésen, ha a munkagép mellett nem egy tűzoltóautó piroslana.

- Tegnap reggel hatkor értesítettek, hogy gond van a marcali kórház vízellátásával – tájékoztatott Heizler György, a megyei katasztrófavédelem vezetője. – Az új műtéti tömb vízvezetékrendszerének bekötése közben két helyen eltörött a régi cső, ráadásul az új is meghibásodott. Így szombat délután három óra óta nincs víz az intézményben.

Erre, mármint, hogy bizonyos ideig víz nélkül maradnak, fel is készültek a kórházban. Értesítették a betegeket, ásványvizet osztottak, a mosdókba, vécékbe vödröket készítettek. A terv szerint este kilencig tartott volna a vízszünet.

– Sajnos, nem derült ki, hogy a tervrajzokon szereplő csövek milyen anyagból készültek, s némelyik nem bírta a terhelést – mondta Káplár Lajos orvosigazgató. – Amikor láttuk, hogy nem tudjuk a hibát elhárítani, tájékoztattuk a katasztrófavédőket.

Ám mivel a tűzoltóautó nem alkalmas ivóvíz-szállításra, így a DRV segítségére is szükség volt: Siófokról érkezett egy 5 köbméternyi vizet tárolni képes lajtos kocsi, hogy ne maradjon ivó- és mosdóvíz nélkül a kórház.

– A betegellátást nem veszélyezteti a vízhiány – állította Káplár Lajos –, így nem merült fel a kórház bezárása még az ÁNTSZ részéről sem.

– Mivel néhány víz nélküli óra amúgy is be volt tervezve, a hét végén eleve csökkentett ellátással számoltunk – vette át a szót Keszler Terézia ápolási igazgató. – Csak 100-120 beteg maradt az intézményben. Tegnap reggel rendeltünk 100 palack ásványvizet, így ivóvízgondjaink sincsenek.

Ennek ellenére a betegek közül többen zúgolódtak, igaz, a többség komolyabb trauma nélkül vette tudomásul, hogy le kell mondania a fürdésről, s hogy vödörrel kell leöntenie maga után a vécét.

Vas András

fel


Somogyi Hírlap - 2004.10.14

Szivárványos tizenöt év

Tizenöt évvel ezelőtt egy kézimunkakörből alakult meg a Marcali Nyugdíjas Egyesület. Stromayer Józsefné is az alapító tagok között volt, csak szép és jó jut az eszébe, mikor visszaemlékezik az eltelt évekre. – Nagyon szeretem ezt a közösséget – mondja lelkesen –, a mai napig örömmel megyek minden eseményre. Kultúrcsoportunk sikeres, jó dolog, amikor műsoraink után tapsol a közönség. Varga Lajos szintén az elsők között lépett be a nyugdíjasközösségbe, a mai napig nem bánta meg.

Sütő László polgármester is ott volt azon az összejövetelen, amikor a nyugdíjasok elhatározták, hogy klubot alakítanak. A születésnapi ünnepségen elmondta: az összefogás és az együvé tartozás jellemezte mindig is a közösséget. Tartalmassá teszi a nyugdíjas éveket, törődik tagjaival, segítséget nyújt, ha arra van szükség. Emellett a város kulturális életét is színesítik fellépéseikkel, műsoraikkal, közéleti szerepvállalásuk példamutató. A tizedik évfordulójukon felvett Szivárvány név jól jellemzi sokszínű tevékenységüket.

– Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy munkánk elismeréseként az önkormányzat idén a Marcali Városért kitüntető címet adományozta az egyesü-letnek – mondta Antalicz Ist-vánné elnök. – Ez erőt és ösztönzést ad, hogy egy kicsit többet, egy kicsit jobbat nyújtsunk szeretett városunknak. Megtisztelő a népszerűség, kirándulásainkra már annyi a jelentkező, hogy sokszor két busz is kevés lenne. A jókedv, a jó hangulat mindig feledteti a napi dolgokat.

Mint egy igazi születésnapon, a vendégek sem érkeztek üres kézzel. Okleveleket és szalagokat hoztak, amit a szivárványszínű zászlóra kötöttek fel kedves szavak kíséretében. Stikel János vezető főtanácsos, a társadalmi kapcsolatok referense a megyei közgyűlés elnöke nevében köszöntötte az ünnepelteket, hangsúlyozta: a Szivárvány tizenöt évét a fiatalos alkotókedv töltötte ki, példát adva más civil szervezeteknek is. A megyei nyugdíjasszövetség képviseletében Horváth Károlyné ügyvezető alelnök és Kovács Lajos tiszteletbeli elnök kötött szalagot a Szivárvány zászlajára. A Marcali Bajtársi Egyesület nevében Fehér János elnök, a Kőröshegyi Nyugdíjas Egyesület tagjai megbízásából Bánffy Lőrincné elnök helyezett emlékszalagot a zászlóra. A régi barátok, a kőröshegyiek születésnapi műsort is hoztak ajándékba.

Vigmond Erika


Somogyi Hírlap - 2004.10.07

Komfortos életet nyertek

Bővül a marcali szociális és egészségügyi szolgáltató központ feladata januártól. A gyermekjóléti szolgáltatást az eddigi hét helyett tizenhat település várja majd. Hartal Katalin, a központ vezetője elmondta: most mérik fel: mit kel tenni a zavartalan munka érdekében. Az már biztos, hogy több családgondozóra lesz szükség, és a nagy terület miatt újabb gépkocsit is igényelnek.

- A marcali többcélú kistérségi társulás 85 millió forinttal járul hozzá a szolgáltatásokhoz.

- Az előzetes költségszámítás szerint legalább húszmillió forintot költenek el. A másik terület a bölcsödei felügyelet biztosítása a térségben. Ez huszonnégymillió forintba kerül jövőre. Huszonöt millió forintból működtetnék a központi orvosi ügyeletet. Ez mind a harminchárom településre kiterjed. Az első és legfontosabb lépés az ügyeletnek otthont adó épület felépítése. Ezzel a diszpécserszolgálatot is létrehozzák a mentők, a tűzoltók és a kórház részvételével.

Vigmond Erika

fel


Somogyi Hírlap - 2004.10.07

A jól tanuló marcali diák számítógépet visz haza

Új gazdája van az alapítványi számítógépnek. A hetedikes Kurucz Ádám (képünkön) örömmel viszi haza két évre az iskola Pen-tium–4-es számítógépét a szoftverekkel és az internetmodemmel együtt.

Azt mondta: a világhálót veszi igénybe, no és a játékprogramokat böngészi.

A marcali Noszlopy általános iskola alapítványa ismét pályázatot írt ki 7-8-os tanulóinak a számítógép otthoni használatára. Kiss Lajos, az intézmény igazgatója elmondta: az alapítvány azoknak a diákoknak ítéli oda a komputert, akik jó tanulók, szeretik az informatikát és otthon nincs számítógépük. A pályázat elbírálásakor számolnak a pedagógusok és a szülők javaslataival is. Ádám rászolgált a gépre. Kitűnő jegyei vannak, tehetséges, és a magatartásában sincs kivetnivaló, emellett remek néptáncos is.

Az alapítványnál két gép van körforgásban. Mikor a gazdája elballag, viszszakerül az iskolába. S a karbantartás után ismét arra érdemes tanuló viheti haza.

Vigmond Erika


Somogyi Hírlap - 2004.10.01

Borús idő, gyenge szezon Marcaliban

Vége a szezonnak a marcali Városi Gyógyfürdő/ és Szabadidőközpontban. Bár hivatalosan szeptember 30-ig van nyitva a strand, ezen a napon már értékelést tartott Király János, a fürdő igazgatója. Elmondása szerint a tervezett bevételnek csupán a hatvan százalékát tudta hozni az elmúlt öt hónap alatt a fürdő. Huszonkilencmillióval szemben tizennyolc és fél millió forint folyt be a kasszába.

Tavaly augusztusban a huszonhárom nap alatt huszonhétezer látogatója volt a fürdőnek. Idén a főszezon hatvan napja alatt, júliusban és augusztusban 32 200 volt a strandoló. Csak ötezerkétszázzal voltak többen. Az elmúlt évben a napi átlaglátogatottság 1150 fő volt, az idei szezonban ennek a fele. A csúcsnap július 18-án volt, amikor 1337-en kerestek enyhülést a medencékben. - A látogatottságot sajnos az időjárás határozta meg - mondta az igazgató.

fel


Világgazdaság 2004.09.30

Középpontban az idegenforgalom
A polgármester szerint a beruházások növelik a város vonzerejét

Mit nyújt a város a betelepülő cégeknek?

Elsősorban kedvezményes áron kínáljuk a telkeket a beruházóknak, mivel az önkormányzatnak számos, ipari tevékenységre is alkalmas ingatlana van. Emellett vállalkozóbarát politikát folytatunk: figyeljük a pályázati lehetőségeket, és azok elkészítésében is segítséget nyújtunk a cégeknek. A különböző engedélyezési eljárásokat igyekszünk minél gyorsabban befejezni.

Előnyben részesítenek-e egyes ágazatokat?

Mivel a városban a fémipar és a fafeldolgozás több évtizedes hagyományra tekint vissza, és a szakképzett munkaerő nagy része ehhez kötődik, szívesen látnánk ilyen tevékenységű cégeket. Ettől függetlenül nem teszünk különbséget a beruházók között, de a város szempontjából kedvezőbb, ha nem a kiugróan nagy, több száz főt foglalkoztató cégek telepednek le, hanem a kisebb vállalkozások. Ha ugyanis egy multi kivonul a városból, akkor egyszerre hirtelen több százan válnak munkanélkülivé, ami óriási problémát jelenthet.

Mekkora a városban a munkanélküliség?

Ha csak szűken a várost vizsgáljuk, a munkanélküliségi ráta jóval a megyei vagy az országos átlag alatti. Ez az arány ugyanis csupán hét százalék, a városhoz tartozó településekkel együtt azonban a térség munkanélkülisége tizenöt százalékos.

Milyen nagyobb cégek települtek eddig a városba?

Az egyik legjelentősebb az ipari ventilátorokat és motorokat gyártó német Ziehl-Abegg, amely mintegy 200 főt foglalkoztat, és további létszámbővítést tervez. A jelenleg 5500 négyzetméteren tevékenykedő vállalat most építi újabb, 3400 négyzetméteres üzemcsarnokát. Az 1995-ben idetelepült 120 fős Danone a belföldi megrendelések kiszolgálása mellett külföldre is szállít. Említést érdemel továbbá a szintén német tulajdonú Industrie Elektrik Kft., amely kábelkötegeket és szerszámokat gyárt. A társaság az egykori mechanikai művek Elko-üzemét vette át. A több mint 400 főt foglalkoztató Mustang Rt. közel egymillió farmernadrágot varr az idén bel- és külföldre. A 170 fős Marylla Bőrdíszműgyártó és Kereskedelmi Kft.-nek 35 éves gyártási tapasztalata van. A magyar cég azon kevés vállalkozások egyike, amelyet a munkavállalói résztulajdonosi program keretében privatizáltak. A céget ma száz százalékban a dolgozók birtokolják.

Mekkora a város költségvetése és helyi adóbevétele?

Az idén 6,5 milliárd forintból gazdálkodunk. Tavaly e keret hétmilliárdot tett ki, jövőre pedig nyolcmilliárd forint lesz. Ebben az évben a költségvetés 20 százalékát fordítjuk fejlesztésekre, ám 2005-ben ez az arány várhatóan 30 százalékra növekszik. Helyi adókból a város kasszájába évente mintegy 420-430 millió forint folyik be, amelyből az iparűzési adó 280 milliót tesz ki.

Milyen nagyobb beruházásokat terveznek a közeljövőben?

A város infrastrukturális helyzete az elmúlt néhány évben jelentősen javult. Teljessé vált a csatornázottság, megfelelő szintűvé vált a szennyvíztisztítás és a földgázellátottság, illetve EU-normák szerint működő hulladékkezelés jellemzi a várost. Mintegy egymilliárd forintos beruházással tavaly elkészült a gyógyfürdő és szabadidőközpont is. Hasonló nagyságú ráfordítással még ebben az évben elkezdődik a városközpont rehabilitációja, amelynek részeként elvégezzük az elhagyott ipari területek rekonstrukcióját. A következő nagyobb beruházás a városi kórház korszerűsítése és bővítése lesz. Az 1,8 milliárd forintos fejlesztés révén a kórház új, korszerű műtőblokkal bővül.

Mit tesznek az idegenforgalom élénkítéséért?

Már a gyógyfürdő építése során tapasztaltuk, hogy a beruházással jelentősen megnőtt a város vonzereje, illetve a befektetők érdeklődése, ezért fejlesztési elképzeléseink között központi szerepe van az idegenforgalomnak. A Danubius Hotelsszel közösen létrehoztuk a Marcali Szálloda Kft.-t, amely a gyógyfürdő szomszédjában, annak továbbfejlesztéseként jövőre elkezdi a négycsillagos, 217 ágyas gyógyszálló építését. A beruházás több mint 200 új munkahelyet teremt. A tervek már készen állnak, és folyik a további befektető partnerek keresése is. Rövid távú fejlesztési elképzeléseink között szerepel a várostól keletre található, 500 hektáros víztározó idegenforgalmi lehetőségeinek kiaknázása. A víztározó tulajdonosaival, illetve a balatoni fejlesztési tanáccsal közösen kidolgoztattunk egy tanulmányt, amely megvalósíthatónak tekinti a Balatonból kitiltott vízi sportok meghonosítását a víztározón. Ez a Balaton turisztikai vonzerejét is növelné, és további újabb beruházásokat ösztönözne.

Milyen pályázatokat kívánnak benyújtani brüsszeliforrásokra?

A városközpont rehabilitációjához már nyertünk EU-forrást, de pénzeket szeretnénk kapni az e-közigazgatás megvalósításához, a gyógyfürdő és szabadidőközpont, illetve a parkolók bővítéséhez, valamint az úthálózat fejlesztéséhez is. A horvátkúti városrész szennyvíztisztító telepének rekonstrukciójához is szeretnénk bevonni EU-forrásokat. A város aktív részese a Nemzeti fejlesztési tervben szereplő Mecsek–Dráva hulladékgazdálkodási projektnek: ennek második legnagyobb lerakója Marcaliban épül meg

fel


Világgazdaság 2004.09.30

Új gyógyszállót építenek

Egy négycsillagos, 217 ágyas gyógyszállóval bővítik az egymilliárd forintos beruházással tavaly átadott marcali strandot és gyógyfürdőt. Ezzel a jelentős fejlesztéssel a város is bekapcsolódik a gyógyturizmusba. Az önkormányzat a Danubius Hotelsszel közösen létrehozta a Marcali Szálloda Kft.-t, amely a gyógyfürdő szomszédjában jövőre elkezdi a többmilliárdos fejlesztést. A beruházás több mint 200 új munkahelyet teremt. A tervek már készen állnak, és folyik a további befektetőpartnerek keresése is. Az idegenforgalmi fejlesztés gazdaságélénkítő hatását mutatja, hogy amióta a gyógyszálló építési terve nyilvánosságra került, jelentősen élénkült a fürdő közelében lévő telkek iránti kereslet.

A tavaly átadott gyógyfürdőhöz 360 millió forintos támogatást nyert el az önkormányzat a Széchenyi terv pályázatán. A költségekhez a város 200 millió forint saját erővel járul hozzá, a fennmaradó részt 400 milliós banki hitelből, illetve 40 millió forint megyei pályázati forrásból finanszírozták. A nyolchektáros létesítményben 50 méteres feszített víztükrű medencét, pancsolót, termálmedencés gyógyászati részleget, háromféle vízmélységű 80 négyzetméteres gyermekmedencét és sportolásra alkalmas pályákat alakítottak ki. A Marcaliban feltörő meleg vizet 1990-ben nyilvánították gyógyvízzé: a gyógyfürdő és a strand építését erre, illetve még két másik, hideg vizet adó kútra alapozták.

A város gyógyvize magas só-, hidrogén-karbonát- és ammóniatartalmú, ezért alkalmas a mozgásszervi betegségek kezelésére. A tavaly augusztusban nyitott gyógyfürdő az elmúlt évben több mint 40 ezer látogatót fogadott, ám jövőre a nyári hónapokban mintegy 60-70 ezer vendégre számítanak. A fürdőt a tervek szerint egy 200 négyzetméteres meleg vizes medencével és egy 25 méteres fedett tanmedencével bővítik, hogy a létesítmény az elő-, illetve az utószezonban is népszerű legyen.


Világgazdaság 2004.09.30

Bevált kultúrprogramok

Gazdag kulturális programokkal várja egész évben a szórakozni és kikapcsolódni vágyókat Marcali. Az idén második alkalommal rendezték meg a II. Eurofolk Fesztivált. A vendéglátó Baglas Néptáncegyüttes mellett a Dél-Dunántúl legjelentősebb hazai néptánccsoportjai és külföldi folklóregyüttesek színesítették a programot. A fesztivál fő attrakciója a menettánc és felvonulás, majd az ezt követő gálaműsor volt.

Több mint tízéves múltra tekint vissza a tavaszi fesztivál kéthetes műsorsorozata, hatodik éve rendezik meg a kétnapos pünkösdi vigasságokat, amikor hagyományőrző folklórcsoportok lépnek fel, illetve főzőversenyeket tartanak a somogyi ízek kedvelőinek. A napokban befejeződött marcali nemzetközi kiállítás és vásár kulturális programjainak szervezői az óvodásoktól a nyugdíjasokig mindenkire gondoltak.

A Bernáth Galériában országosan elismert művészek mutatják be alkotásaikat. Az állandó Bernáth-kiállítás mellett minden évben nyolc időszaki tárlatot láthatnak az érdeklődők a képző- és iparművészet minden területéről.

A marcali városi helytörténeti múzeum 1972 óta működik. Jelenleg állandó bemutatóként ásvány- és kőzetgyűjteményt, Marcali környékének élővilágát és a régi mesterségek szerszámait és művelőit tekinthetik meg az érdeklődők. Az intézmény 2002-ben elnyerte Az év múzeuma címet.

fel


Világgazdaság 2004.09.30

Nem várhatók nagy elbocsátások

Marcali munkanélküliségi rátája hétszázalékos, ami azt jelenti, hogy 400 regisztrált állástalant tartanak nyilván. A település térségében ugyanakkor 1791 munkanélkülit regisztráltak. Balogh Miklósné, a Somogy megyei munkaügyi központ kirendeltségének vezetője szerint jelentős létszámleépítés nem várható a városban. Sőt, a cégek előrejelzései szerint bővítésre lehet számítani a következő egy-másfél évben.

A városban leginkább a varrónőket, a kőműveseket, a festőket, a lakatosokat, a hegesztőket és a szerszámkészítő szakmunkásokat keresik. A szellemi tevékenységet végzők közül pedig a mérlegképes könyvelő iránt mutatkozik a legnagyobb igény.

A kirendeltségvezető szerint a legfőbb probléma az, hogy magas a szakképzetlenek aránya. A térségben még mindig nagy azoknak a száma, akiknek általános iskolai végzettségük sincs. Több munkanélkülit egyszerre több hátrányos tényező is sújt: ilyen például az alacsony képzettség, a rossz egészségügyi állapot és a 40 év feletti életkor.

A munkaügyi kirendeltség közel ezer munkáltatóval tart folyamatos kapcsolatot. A munkanélküliek számának csökkentése érdekében különböző tanfolyamokat tartanak, így például boltvezetői, üzletvezetői, varrómunkás, szoftverüzemeltetői, illetve különböző nyelvkurzusokat szerveznek. Olyan szakirányú (mérlegképes könyvelői, pénzügyi ügyintézői, rendszerprogramozói) képzéseket is támogatnak, amelyeket nem a munkaügyi központ szervez. Ezzel csökkentik a munkanélküliek költségeit.

A munkanélküliek egy bizonyos rétege tartósan állástalanná vált, vagy egy-két hónapos foglalkoztatás után visszatér a rendszerbe – hangsúlyozta Balogh Miklósné. Esetükben – de a többi munkanélküli számára is – fontos a munkavállalási készség és képesség vizsgálata, illetve a motiváció és a cél megfogalmazása. A munkaügyi kirendeltségen lehetőség van pályaorientációs, pályakorrekciós, munkavállalási és munkapszichológiai tanácsadásra. Munkajogi, foglalkozási információs és rehabilitációs tanácsadást is igénybe vehetnek az ügyfelek. A kirendeltség lehetőséget biztosít arra, hogy a rászorulók a nemzetközi közvetítői rendszerben keressenek álláshelyeket és szerezhessenek be uniós információkat. Résztvesznek a pályázatok kidolgozásában és a munkaerő-piaci programok helyi megvalósításában is. Rendezvényeik szervezésekor valamennyi aktuális hírre, támogatási formákra felhívják a figyelmet.


Világgazdaság 2004.09.30

Modellkísérlet a kistérségi közigazgatásban

Marcali aktív szerepet vállal abban a modellkísérletben, amelynek célja, hogy összhangot teremtsen a közigazgatási feladatok és az uniós csatlakozásból adódó követelmények között. A Marcali Kistérség Többcélú Társulása elnevezésű szervezetet a közigazgatási reform első lépéseként ez év januárban hozták létre – mondta Hosszú András térségfejlesztési megbízott.

A kistérségi társulás fő célja, hogy a közigazgatás korszerűbb, gazdaságosabb, hatékonyabb és gyorsabb legyen. Ennek megfelelően a közszolgáltatási és önkormányzati feladatokat együttműködéssel hajtják végre, illetve megvalósítják a kistérségi szintű elsőfokú államigazgatási-hatósági ügyintézést. A modellkísérlet beindulása előtt a kistérségben – Marcali székhellyel – hét társulás működött területfejlesztési, pénzügyi-gazdasági, pedagógiai-szakmai, pedagógiai-szakszolgálati, hét végi központi háziorvosi, fogászati, családsegítő és gyermekjóléti feladatokat ellátva.

Az előzetes felmérések alapján az új társulásban 15-17 település részvételére számítottak, ám a kistérséghez tartozó 34 településből végül mindegyik jelentkezett. Hosszú András tájékoztatása szerint a nagy csatlakozási kedvhez az is hozzájárult, hogy kezdésként valamennyi település választhatott a kínálatban szereplő feladatok közül. Csupán néhány olyan határozat született, amely nem teljes körű feladatellátásra vonatkozó döntést tartalmazott. A többiek valamennyi feladat közös ellátását vállalták. A sikerhez hozzájárult az is, hogy a kistérség települései között régóta jó a kapcsolat és az együttműködés.

A modellkísérleti társulásban a részt vevő településeknek százalékban kifejezett szavazati joguk van. A határozatképesség és a határozathozatal ezen alapul. A tevékenységeket a társulás szervezeti és működési szabályzata tartalmazza. A társulás költségeit részben központi támogatásból, részben a csatlakozott települések hozzájárulásából fedezik

fel


Világgazdaság 2004.09.30

Élénkülő piac, spekulatív telekvételek

Mostanáig mérsékelt mozgás jellemezte Marcali ingatlanpiacát, ám az új gyógyfürdő és szabadidőközpont hatására megjelentek a lakásépítéssel foglalkozó vállalkozók – közölte Györkös Tamás ingatlanszakértő. Hozzátette: a városban és a fürdő közelében több spekulatív célú telekvásárlásnak lehettek tanúi a település lakói. Egy budapesti vállalkozás például luxuslakásokat épít a tervezett gyógyszállóval szemben lévő területre. A 89 lakásos ház terve most van a tervtanács előtt. Egy másik vállalkozó óriási, korábban szőlőtermesztésre használt területet vásárolt meg, amelyet később felparcellázott. A 700–1000 négyzetméter közötti telkeket 4–4,5 millió forintért kínálja.

A városközpontban viszont már nincs üres, építésre alkalmas telek. Az elvétve fellelhető néhány belvárosi telket borsos áron kínálják a tulajdonosok. Ezek az ingatlanok általában 8–10 millió forintért cserélnek gazdát, míg a fürdő közelében 5–5,5 millió forintért kínálják a 650 négyzetméteres közművesített telkeket.

A marcali lakásárak – eltérően számos más vidéki várostól – követték az országos tendenciákat. Sőt, a telkek az átlagosnál jóval nagyobb mértékben, évi 25 százalékkal drágultak az elmúlt néhány évben. Érdekes megfigyelés, hogy Marcaliban nincs különbség a panelekben és a téglaépítésű házakban lévő lakások árai között. Egy 48–55 négyzetméteres panellakás ma 7–8 millió forintba kerül. Problémát jelent, hogy a legtöbb esetben a kereslet nem találkozik a kínálattal. Míg ugyanis a vásárlók többsége lakást szeretne venni, a kínálat nagy része családi házakból áll.

A harminc-negyven éve épült, nagy telekkel ellátott, felújításra szoruló sátortetős családi házak ára 12–15 millió forint között mozog. Ám ezek iránt kicsi a kereslet. Az eladók általában idős emberek, akik már nem tudják fenntartani a nagy alapterületű házakat a magas rezsi miatt. A tapasztalatok szerint a rossz állapotban lévő, szinte teljesen felújításra szoruló lakásokat nehéz eladni. A vásárlók egy része inkább hajlandó tovább keresni, mint heteket, hónapokat áldozni a felújításra.

A magasabb ár ellenére sokkal könnyebb eladni az új építésű családi házakat. A 100 négyzetméter körüli új házakat általában 15–20 millió forintért kínálják Marcaliban. Az ennél jóval nagyobbakra szintén csekély igény mutatkozik. Ennek ellenére akad néhány olyan építési vállalkozó, aki nem csak egyéni megrendelésre épít 150–200 négyzetméteres házakat. Ezek általában 20–25 millió forintért kelnek el. Évente 8-10 ilyen ház épül, de döntően saját használati céllal építenek házakat a városban. Összesen évente 100-150 új házat, illetve lakást hoznak tető alá.

A patinás belvárosi épületek átalakított lakásaiért szerkezetkész állapotban 130-150 ezer forintot kérnek négyzetméterenként, ami azt jelenti, hogy kulcsra készen e lakások négyzetméterenkénti ára 200 ezer forintot tesz ki – mondta az ingatlanszakértő. Az utóbbi hónapokban megfigyelhető tendencia szerint egyre többen vásárolnak a város környékén található zártkerti részeken olyan házat, vagy telket, ahol korábban mezőgazdasági termelés folyt. Ez érthető is, hiszen ezen ingatlanok lényegesen olcsóbbak, mint a város bármely más részén találhatók – tette hozzá Györkös Tamás.


fel

 
 
Készítette: Vágó Zoltán ©2004