Történelem

Marcali városa Belsô-Somogyban a Marcali hát elnevezésű kistájon található a Balatontól 15 km-re.Már az őskorban és a rómaiak idején lakott terület volt. Írott szövegben először 1274-ben említették, de mai nevével a 14. század elején szerepelt először, amikor birtokosa előnévként felveszi: 'IwakouMarczaly de Hosszafalu...'.
A 15. századra mezőváros, földesurai a Marczaliak. Vára, temploma, iskolája, vásártartási joga volt.

Az 1500-as években lakossága sokat szenvedett a törököktől, a kettôs adózástól, mígnem teljesen elnéptelenedett a település.

A török kiűzése utáni új birtokosai a Széchenyiek lettek, akik uradalmi központot alakítottak ki, iparosokat hoztak, sóelosztó hivatalt, postakocsiállomást létesítettek és városrendezést hajtottak végre. Újjáépítették a romos késôromán-gótikus templomot barokk stílusban, melyet 1910-ben bővítettek.

Marcali1735-49-ig a megyegyűlések színtere volt, a század végére ismét mezőváros.

1848-49-ben Noszlopy Gáspár a város politikai és katonai vezetője, aki a szabadságharc bukása után mártírhalált halt. Emlékét ma is ôrzi a város.

A 19. század második felében nem kap vasútvonalat, ez mezôgazdaságát és kisiparát visszaveti, a település elveszti mezôvárosi jogát.

A 20. század elején épültek a mai városkép meghatározó épületei: a Mayer-ház (gimnázium), a Széchenyi-kastély (ma kórház), a bíróság, a polgári iskola, a városháza.

A II. világháború végén hadszíntér volt, a nagyközség igen súlyos károkat szenvedett.

Az 1960-as évektôl az állami építkezések, az ipari beruházások, a mezôgazdaság nagyüzemi átszervezése gyors fejlôdést eredményezett. 1977-ben visszanyerte városi rangját.

A 90-es évek privatizációja a város ipari profiljában jelentôs változást nem hozott, nôtt viszont a külföldi tôke részaránya. A termelôszövetkezet saját földdel nem rendelkezik, 3200 ha-t bérel. A kereskedelemben játszódott le a legnagyobb változás. Marcali a környék oktatási (gimnázium 1952, szakközépiskola, szakmunkásképzô iskola), kulturális (múzeum 1972, Tavaszi Fesztivál, vers- és prózamondó verseny), egészségügyi közpntja is. A régió legnagyobb eseménye a minden ôsszel rendezett nemzetközi kiállítás és vásár.

Marcali középfokú igazgatási-ellátó központként, foglalkoztatási központként a kistérség centrumát jelenti.

fel


Vágó Zoltán 1998 - 2002