Statisztikai Évkönyv:" Somogy megye 1999" adatai alapján!

Marcali város


terület 102 km2
népesség 12 558 fő
népesség (1990=100) 98.1 %
élveszületés (1000 lakosra) 6.8 %
halálozás (1000 lakosra) 12.6 %
változás (1000) lakosra) -5.8 %
lakások száma 4907 db
100 lakásra jutó lakos 256 db
épített lakás 1000 lakosra 0.3 db
ép.lakás átl. alapterülete 88.8 m2
vez.gázt fogyasztó háztart. 306.4/1000 lakos
éves vill.energia fogyasztás 2165.5kWh/egy háztartás
éves vezetékes gáz fogy. 1103.3 m3/egy háztartás
vízvezeték hálózatba bekapcsolt lakások 98.8 %
szenyvízcsatorna hálózatba bekapcsolt lakások 62.9%
100 bölcsödei férőhelyre beiratott gyermek 123 fő
házi és gyerek orvos 7 fő
100 óvodai férőhelyre beiratott gyermek 100 fő
1000 lakosra jutó általános iskolai tanuló 99 fő
egy osztályra jutó általános iskolai tanuló 24 fő
középiskolák száma 2 db
középiskolai tanulók száma 430 fő
működő társas vállalkozás 243 db
működő egyéni vállakozás 1043 db
kiskereskedelmi üzlet 262 db
vendéglátó hely 60 db
személygépkocsi (1000fő) 261 db
telefon fővonal (1000fő) 348 db
közüzemi szenyvízcsatorna 18 km
belterületi út (burkolt) 56 km (51km)
rendszeres hulladék gyüjtésbe bevont lakás 4598 db
elszállított hulladék 31 000 m3
közhasználatú zöldterület 454 000 m2
játszóterek száma 11 db
közüzemi vízvezeték hálózat 83 km
közterületi kifolyó 1 db

fel

Vágó Zoltán 1998 - 2002