Polgármesteri hivatal

Polgármesteri hivatal Marcali, Rákóczi u. 11. 85/515-080, 411-622
Polgármester: 411-255, 515-083 Jegyző: Tel.: 411-400, 515-083 Fax,; 411-021
Szervezési és igazgatói iroda 85/411-448,515-096 Pénzügyiiroda: 85/412-645,515-090
Városfejlesztési és ellátási iroda: 85/411-819, 515-081 Gyámügyi hivatal: 85/515-088
Okmányiroda: Tel /fax: 85/412-284 Közoktatás: 85/410-804 Közművelődés: 85/41 1-276

2002. évi költségvetés

Cigány Kissebségi Önkormányzat 8700 Marcali, Rákóczi u.11 Telefon: 85/411-432

fel

 

Városi Bíróság 8700 Marcali, Rákóczi u.14 Telefon: 85/311-244 Fax: 85/310-020

Városi Ügyészség

Városi Ügyészség 8700 Marcali, Rákóczi u.12 Telefon: 85/310-612

fel

Marcali Körzeti Földhivatal
8700. Marcali, Széchenyi u. 44. Telefon: 85/515-110, 85/510-378
Fax:85/515-111

Ügyfélfogadás: Hétfő, Szerda :de.: 8.00-11.00 du.:13.00-15.30 Péntek:8.00-12.00


Fölművelődésügyi Hivatal Falugazdász Körzetközpont 8700 Marcali, Rákóczi u.11
Telefon: 85/510-331,510-332 Fax: 85/510-330

fel

Somogy Megyei Munkaügyi Központ Marcali Kirendeltsége 8700 Marcali, Posta köz 1. Pf.:21
Tel.: 85/515-220 Fax.: 85/515-259
Ügyfélfogadás: hétfőtől csütörtökig 8.00-15.00-ig pénteken 8.00-10.00-igMarcali Rendőrkapitányság

Marcali Rendőrkapitányság 8700 Marcali, Rákóczi u. 55 Pf. 44 Telefon : 06-85/312-211/125
bűnügyi jelzések fogadása: 06-85/311-225 illetve 107 Telefax : 06-85/312-211/125
Vezetői telefon : 06-85/312-211/140 Vezetői fogadóóra : Csütörtök 07.30-15.30-ig

Ügyfélfogadás : Hétfő: 07.30-12.00 Kedd: 07.30-12.00 Szerda: 07.30-12.00, 13.00-17.30
Csütörtök: 07.30-12.00 Péntek: 07.30-12.00

FELADAT- ÉS HATÁSKÖR, ILLETÉKESSÉGI TERÜLET:

Balatonújlak; Böhönye; Csákány; Csömend; Főnyed; Gadány; Hosszúvíz; Kelevíz; Kéthely; Libickozma; Marcali; Mesztegnyő; Nagyszakácsi; Nemesdéd; Nemeskisfalud; Nemesvid; Nikla; Pusztakovácsi; Sávoly; Somogyfajsz; Somogysámson; Somogysimonyi; Somogyszentpál; Somogyzsitfa; Szegerdő; Szenyér; Szőkedencs; Tapsony; Táska; Varászló; Vése

A Marcali Rendőrkapitányság alosztály jogállású rendőrőrsöt működtet Böhönyén, illetve körzeti megbízotti irodáink megtalálhatók Kéthely, Mesztegnyő, Nikla és Somogysámson községekben is.

Vezető neve : dr. Gergő Károly r. alezredes
Beosztása : rendőrkapitány

fel

 

Marcali Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósága 8700 Marcali, Templom u.2. Telefon: 85/515-280
Fax:85/515-288

Parancsnok: Koszorú Gábor alezredes

Létszáma: 56 fő
Napi készültségi létszám: 11 fő
Technikai eszközök
Gépjárműfecskendő:2 db + 1 tartalék
Vízszállító:2 db
Erdőtüzes:1 db
Létraszer: 1 db
Műszaki mentőszer: 1 db

fel

Vágó Zoltán 1998 - 2002