2002-02-16 4:15

Hetvenmillió templomokra

Az elmúlt három évben két pénzalapból, a millenniumi vallási alapból és az egyházi kulturális alapból nyerhettek pénzt az egyházak épületeik felújítására. Csurgó és Marcali térségébe 69,3 millió forint jutott erre a célra.

Csurgó, Marcali

Szászfalvi László, a térség országgyűlési képviselője (MDF) elmondta: a vártnál nagyobb volt az igény a millenniumi vallási alapra, ezért kezdeményezte az országgyűlésnél, hogy hozzanak létre hasonló célra elkülönített forrást. Így került egymilliárd forint az Egyházi Kulturális Alapba. Az egyházi millenniumi pénzkeretből több mint 30 millió forint, az egymilliárdos forrásból pedig 36,8 millió forint jutott Marcali és Csurgó térségébe.

A támogatásnak köszönhetően 16 templom, valamint gyülekezeti ház újulhat meg. Ezek az építkezések, Szászfalvi László szerint, nemcsak a vallás, a települések számára is fontosak, hiszen a települések gyarapodását is szolgálják és a kisközösségekben a lelki és szellemi összetartozást is segíthetik. Szászfalvi László kiemelte: a mesztegnyői katolikus templom helyreállítását, amelyre évek óta készült a közösség, és a 10 millió forintos forrással az utolsó pillanatban sikerül megmenteni a Dunántúl egyik kiemelkedő barokk, egyházi emlékét.

Fontosnak tartja a marcali református templomépítés támogatását, hiszen a városban élő kis református közösségnek az evangélikusokkal összefogva évtizedes vágya teljesülhetett ezzel.

Fábos Erika


2002-02-13 5:30

Csurgó és Marcali felemelkedéséért

László András választókerületét jól ismeri, két ciklusban is indult már Csurgón és környékén - mondta el Barkóczy Gellért, az FKGP megyei elnöke, mikor bemutatta a párt 5. számú választókerületének jelöltjét. László András a megyei közgyűlés tagja, a mezőgazdasági bizottság elnöke.

László András 54 éves tanár és agrármérnök, jelenleg a csurgói mezőgazdasági szakiskola kollégiumának igazgatója, emellett több fontos tisztséget is betölt a megyei közgyűlésben. A párt megyei listájának 2. helyezettje. Legfontosabb feladatának a vidéki ember életkörülményeinek javítását tartja. Programjában fontos helyet kap az a feladat, hogy a parlamentben elvhű, fegyelmezett és szorgalmas kisgazdafrakció alakuljon ki. A fő feladatok közé sorolja az egyéni földtulajdonosok és a termelőszövetkezetek jogutódjai között kötött földhasználati szerződések felülvizsgálatát.

Saját választókerületében szeretné megkönnyíteni a SAPARD-támogatások felvételét, a mezőgazdasági vállalkozók infrastrukturális adottságainak fejlesztését. Sürgősen szeretné megvalósítani Marcaliban a gyógyfürdőt és Csurgón a biodízelprogramot. Szeretné elérni, hogy az őstermelők megfelelő színvonalon tudjanak termelőtevékenységet folytatni, ezért a szükséges kisgépekre szeretne állami támogatást keresztülvinni úgy, hogy már a vétel helyén csökkentett áron vásárolhassanak. Fontosnak tartja a rugalmas nyugdíjkorhatár bevezetését is.

Az önkormányzatokat olyan anyagi helyzetbe hozná, hogy intézményeiket megfelelő színvonalon tudják működtetni, s a települések értelmiségi rétegét végzettségükhöz méltó javadalmazásban tudják részesíteni. Véleménye szerint, ha a gazdatársadalmat nem hozzák olyan helyzetbe, hogy iparűzési adót tudjanak fizetni, akkor a falusi turizmusról előbb-utóbb már nem lehet beszélni.

2002-02-13 5:30


Tűzveszély a nádasokban

Az elmúlt napokban megyeszerte megszaporodtak az avar- és nádastüzek. A hideg tél ugyanis kifagyasztotta az aljnövényzetet, amely a mostani szárazságban könnyen meggyullad. A legtöbb tűz a Balaton és a Kis-Balaton nádasainak közelében lobban fel tavaszonként.

Kevesebb avartűzhöz riasztották a tűzoltókat az idei évben eddig, mint tavaly. Ha azonban továbbra sem lesz csapadék, az elmúlt napok romló tendenciája folytatódhat. Koszorú Gábor, Marcali tűzoltóparancsnoka elmondta: a veszély egyébként most azért nagyobb a szokottnál, mert a szárazságon kívül a szél is kedvez a tűz terjedésének. Körültekintéssel mégis megelőzhető lenne a baleset és a tűzoltóság sem fizetne ki tavaszonként legalább egymillió forintot a hasonló riasztások miatt.

Jó tudni azt is, hogy mindenütt tilos a tűzgyújtás, és az előírások értelmében még a növényi hulladékot is csak szigorú körültekintéssel szabad égetni, külön engedély alapján. Így annak is, aki a nádast, sásost vagy a tarlóját le akarja égetni, engedélyt kell kérnie. Ezt a helyi jegyző adhatja ki a tűzoltóság ellenjegyzésével.

Amikor már megvan a baj, késő. A Kis-Balatonon ugyanis szinte lehetetlen a mentés. A lápos területre nem lehet tűzoltófecskendőkkel rámenni. Futó Elemér, a Kis-Balaton természetvédelmi őre szerint nem lenne gond, ha az évszázados módszerrel védekeznének a tűzkár ellen. Évtizedekkel ezelőtt utcákat tapostak és szántottak a nádasba. Ezzel akadá-lyozták meg, hogy a tűz továbbterjedjen. A tűzpászták készítésére azonban már évek óta nincsen pénz.

Fábos Erika

 
Vágó Zoltán 1998 - 2002