Római katolikus egyház

Római Katolikus Plébánia 8700 Marcali, Hősök tere 5.
Telefon/fax: 85/310-215, Mobil: 20/9817-516
Plébános: Kiss Iván
Fogadó órák Hetente hétfőtől-péntekig délelőtt: 9-10 óráig
Hetente hétfőtől-péntekig délután: 17-18 óráigA város lakossága nagy részben katolikus vallású. A városban három templom (a bizei városrészben egy) és alkalmanként az Orbán kápolna ad helyet a szertartásoknak. Végh György nyugdíjas atya távozásával Kiss Iván Plébános egyedül látja el az egyházközség feladatait. Bizén igeliturgiával és nagyobb egyházi eseményekkor Pusztai Mihály aolikus segédkezik a feladatok ellátásában. A szentmiséken szervezett 5-10 fős minisztráns tagság segédkezik. Caritas, Bibliakör, Karizmatikus Imakör, X működik, és iskolai időszakban a gyerekeknek vasárnaponként játszóház biztosít kellemes elfoglaltságot. Rendszerességgel van évente elsőáldozás és bérmálkozás. Egyre "divatosabb" lett az egyházi esküvő is. Marcali több regionális és ifjúsági katolikus rendezvény színhelye volt és lesz.

Keresztelés Hetente minden szombati napon: 11:30 órákor
Jegyes és felnőtt oktatás Hetente minden szombati napon: 15 órától
Kórházban kápolnai mise Hetente minden csütörtöki napon: 15 órakor
Temetés: megbeszélés szerint. Hívja a plébánost!

Miserend Plébánia Templomban

Hétköznap minden nap: 7:30 órakor Első csütörtökön és pénteken: 7:30, 19:00 órakor Hetente minden szombaton: 19:00 órakor Hetente minden vasárnap: 8:30, 10:00 órakor

Miserend Boldog Gizella Templomban

A hónap minden egyes vasárnapján: 19:00 órakor

Miserend Gombai Templomban

A hónap minden egyes vasárnapján: 11:00 órakor

felEvangélikus egyház


Az evangélikus egyház minden hónap második vasárnapján tartja Istentiszteleteit 17:15 órakor az új Templomban.


Református egyház

Az 1960-as évek végén a református hitélet 4-5 fővel kezdődött a városban. Ebben az időben a lelkész Böhönyéről járt Marcaliba Istentiszteletet tartani havonta egyszer.A 70-es években már 25 főre nőtt a gyülekezet létszáma.A 80-as évek nagy lépést jelentettek életünkben. A létszám a folyamatos felkutató (missziós) munka és a román események miatt (áttelepülések) 150-180 főre duzzadt. Ez idő alatt gondozó lelkészeink voltak: Kocsev Miklós lelkész és Szabó Lajos ny.lelkész. Istentiszteleteinket iskolák által biztosított osztálytermekben tartottuk.


Istentisztelet minden hónap 2. és 4. vasárnapján 15 óra 30 perckor helye: Marcali, Petőfi u. 63. (imaterem).

"Sóvárog, sőt eped az én lelkem az Úr házáért" (84.zsoltár 3.)

fel


Vágó Zoltán 1998 - 2002