2001. május 10.

13. szám

Vegyszeres hordók a mezőben

Néhány héttel ezelőtt egy gyótapusztai állampolgár hívta fel a Marcali Híreket, a település közelében áll egy épület, ahol hogy több száz, feltehetően vegyszereket tartalmazó hordó szennyezi a környezetet. Nem sokkal később kimentünk a helyszínre, és a gyótai elágazóval szemben, az erdő szélén álló épületben rozsdás fémhordókat és egyéb, vegyszer tárolására használt műanyag flakonokat találtunk, amelyek szanaszét hevertek a földön, és sárga folyadék szivárgott belőlük. Az épület az összedőlés szélén állt, teteje, ajtaja és ablakai hiányoztak, az épületet körülvevő kerítés kidőlt. A környékbeliek elmondták, a ház valamikor a marcali termelőszövetkezet méregraktára volt, a benne lévő vegyszereket helikopteres permetezésre használták, de ennek már jó néhány éve.

- Talán öt éve is van, mióta utoljára erre járt a tulajdonos - mondja egy csömendi lakos. A hordóit viszont hátrahagyta, az épületet meg megeszi a fene. Elég ronda látvány az a sok rozsdás hordó, ki tudja, mi van bennük.
Néhány nap múlva újra kimentünk a raktárhoz, és megvizsgáltuk a hordók tartalmát, de csak néhányban találtunk vegyszernek látszó folyadékot, a többi hordó üres volt. A megmaradt címkék alapján a hordókban és flakonokban valamikor gombaölő és gyomirtó szereket tároltak. Most olyan csömendiekkel is találkoztunk, akik állították, amikor még működött a raktár, sokan jártak ki oda vegyszerért, és azzal permetezték a veteményesüket. De mivel a könnyen hozzáférhető anyagok túl hatásosnak bizonyultak, elásták őket a közeli erdő szélén.

- Kipusztította a veteményest, így nem használták tovább - mondja egy csömendi férfi. Biztos túl erős volt, vagy ki tudja miért. Úgy tudom, gyerekek is jártak ki oda, játszani.

Miután mindezt megtudtuk, másnap reggel, azaz május 4-én, pénteken 9 órakor telefonáltunk a Dél-Dunántúli Környezetvédelmi Felügyel?ségre, és bejelentettük a látottakat, hallottakat. A veszélyes hulladékokkal foglalkozó szakember elmondta, tőlünk tudták meg az esetet, és azonnal intézkednek. Kiderítik, ki a tulajdonos, és felszólítják, hogy szállítsa el a szakszerűtlenül tárolt hordókat és flakonokat.

- Lehet, hogy nem túl ártalmasak ezek a szerek, de illetéktelenek, gyerekek és állatok is hozzáférhetnek, ennek pedig súlyos következménye lehet - mondja Wéber Béla, a Felügyelőség illetékes szakembere.

Két óra múlva kimentünk a helyszínre, hogy lefényképezzük a hordókkal teli raktárt, még mielőtt elviszik azokat, de legnagyobb meglepetésünkre már kint volt a tulajdonos a helyszínen, öt munkás pakolta a hordókat egy teherautóra.
A kint tartózkodó munkafelügyelő elmondta, a marcali termelőszövetkezeté a raktár, már több éve nem használják, de csak most került rá a sor, hogy elszállítsák a vegyszeres hordókat és flakonokat. Varga László, a termelőszövetkezet elnöke - akit telefonon hívtunk fel a helyszínről - elmondta, a raktárban régen gombaölő és gyomirtó szereket tároltak, de azok a hordók már üresek. Legfeljebb néhány fertőtlenítőszeres hordót és flakont lehet találni, ami nem veszélyes.

- Azért szüntettük meg itt a vegyszertárolást, mert állandóan feltörték. Kidöntötték a kerítést, kiszedték az ajtókat, ablakokat, még a tetőt is lelopták. Mi mindig felújítottuk, rengeteg pénzt költöttünk rá. Háromszor feljelentést is tettünk a rendőrségen ismeretlen tettesek ellen, egyszer név szerint is megneveztük az elkövetőket. Erre ők bosszúból megrongálták a TSZ öntöző-berendezését, majdnem hárommillió forint kárt okoztak. Most már nagyon elegünk van ezekből - mondja Varga László felháborodva.

Varga László arra a kérdésre, hogy köze van-e az elszállításnak az újság bejelentésének, azt válaszolta, igen. A hordókat a Puskás Tivadar utcai telepükre szállítják, ahonnan majd a veszélyes anyagok szállításával és kezelésével is foglalkozó Rumpold Marcali Kft.viszi el.

fel

Megerőszakolta a kislányát

Egy 14 éves, középiskolás kislány tett nemrég feljelentést a rendőrségen. Azt állította, hogy apja 11 éves kora óta rendszeresen megeroszakolja. A rendőrség őrizetbe vette a férfit, aki tagadta, hogy bármikor is bántotta volna kislányát. A kislány elmondta, eddig azért nem tett feljelentést, mert az apja megfenyegette, ha bárkinek szólni mer, nagyon megbánja. A kislány családja is tudott a dologról, de az apa őket is terror alatt tartotta, rendszeresen verte az anyát és a gyerekeket. Az ügyről következo számunkban részletesen olvashatnak.

Rendkívüli haláleset az idősotthonban


Vacsorájától fulladt meg az az idős asszony, akit nemrég halva talált gondozója a Noszlopy utcai idősek gondozóházában. Az asszony a szobájába kérte a vacsoráját, néhány órával később, este 10 órakor már csak a holtestét találták meg az ápolók. A rend?rség államigazgatási eljárást kezdeményezett, melynek során kiderítették, az idős nő félrenyelte az ételt, és ettől megfulladt. A rendőrök idegenkezűségre utaló nyomokat nem találtak, és a gondatlanság tényét sem állapították meg. Az idős asszony saját kérésére vonult el szobájába vacsorázni, így az ápolók nem vehették észre, amikor fuldokolni kezdett.

Elfogták az Opel szalon rongálóit

Két fiatalkorút vett őrizetbe nemrég a rendőrség, akik alaposan gyanúsíthatók az Opel szalon udvarán álló autók megrongálásával. A néhány hete történt vandálkodásból 350 ezer forint kára keletkezett a tulajdonosoknak, a fiatalok szélvédőket, visszapillantó-tükröket törtek szét, vastárgyakkal ütötték az autók karosszériáit. A rendőrség őket gyanúsítja a Latinka pálya déli oldalán lévő garázssor villanyóraszekrényeinek folyamatos megrongálásával, húsvét vasárnapra virradóra negyedszerre törték szét a szekrényeket, összesen kilenc darabot. A károkozásokért a két fiatalkorút akár három év szabadságvesztésre is ítélhetik.

fel

Összetörték a szobrot

Május 4-ére virradóra ismeretlen tettesek ripityára törték a Bernáth-galéria udvarán álló, női- és férfi alakot ábrázoló kőszobrot. A szobor feltehetően a 1700-1800-as években készült, alkotója ismeretlen. Néhány évvel ezelőtt fedezték fel Marcali környékén, onnan hozták be a város kulturális galériájának udvarára. A szobor több száz évig állta az idők viharait, most sem az idő vasfoga, hanem a vandalizmus végzett vele. A rendőrség szakemberei szerint több ember tette tönkre a szobrot, valószínőleg ketten-hárman nekiálltak, és addig feszegették, amíg a szobor meg nem adta magát, és darabokra törve földet nem ért. A Kulturális Központ dolgozói elmondták, a szobornak rendkívül nagy erkölcsi értéke volt, eszmei értéke felbecsülhetetlen. Mivel teljesen darabokra tört, ezért helyreállítani nem lehet

Készül a szökőkút

Megkezdődtek az előkészítő munkálatai a Hungária Ház előtti térre tervezett szökőkút építésének. A Marcali Városért Közalapítvány jelentős támogatást kapott a város cégeitől, ezért a hagyományos szökőkút helyett egy valódi köztéri alkotás fogja díszíteni a Künzelsau teret.

Imaház a reformátusoknak

A Marcali Református Egyházközség azzal a kéréssel fordult a Marcali Önkormányzathoz, hogy támogassa a Petőfi utcában található, dr Puskás Lászlótól megörökölt ingatlan gyülekezeti imaházzá történő átalakítását. A munkálatok összesen 2.7 millió forintba kerülnének, a Marcali Református Egyházközség az Egyházmegyétől, országos pályázatból és az Önkormányzattól remél támogatást. A Marcali Önkormányzat 300 ezer forinttal támogatja az imaház kialakítását. Igy talán már nemsokára a református vallású polgárok is saját imaházban gyakorolhatják vallásukat.

fel

Van aki már a fürdőre épít

Az önkorményzat nemrég változtatási tilalmat rendelt el a leendő fürdő bizonyos területeire, miszerint az ott lévő ingatlanok értékét a rendezési terv elkészüléséig megnövelni, felujítani, építkezni nem lehet. Bogár László építész, építési vállalkozó ennek a -leendő starnddal szemben fekvő, a templomtól a főutig terjedő, kb. 6 hektáros területnek az építéssel kapcsolatos képviselője. A tulajdonosok őt bízták meg, hogy hasznosítsa a területet. A tervek szerint panzió, étterem és egyéb vendéglátó egységek épülnek ott.

- Örömmel hallottuk, hogy az önkormányzat szívén viseli a terület egységes rendezését, mert mi már fél éve ezen dolgozunk. A területre konkrét beépítési javaslatok készítettünk, amit szeretnénk bemutatni az önkorményzatnak és a szakmai fórumoknak. Elismerem, hogy a terület méretei és elhelyezkedése folytán, annak beépítése közérdek, de az nem szolgálná a város érdekeit, hohy három év türelmi idő után további tiz éves építkezéssel alakuljon ki a leendő fürdő és ezzel a városkép.

Bogár László, aki több éves építési tapasztalattal rendelkezik, többek között lakásokat, nyaralókat, családi házakat épít Marcaliban és környékén elmondta, amikor a fürdő elkezd épülni, ők is hozzá tudnak látni az építkezésnek. Így a strand átadásakor már kiszolgáló egységek is várnák a látogatókat. Ám ehez az kell, hogy az Önkormányzat elfogadja beépítési javaslatukat.

fel

"Megújult formával, megújult erővel egy fénysebeségű új vonalon!"

Nemrégiben nagyot lendült környékünkön az információ megszerzésének lehetősége. Megkezdte működését Marcaliban és környékén a T-net néven ehy új internet szolgáltatás. A Keszthely-i TELEPONT Kft. és a Marcali ZolikaNET közösen létrehozott egy, a vidéki internetezésben egyedülálló hálózatot. Így mindannyiunk számára elérhetővé válhat a világ, méghozzá fenysebességgel. Kalló Zoltántól a ZolikaNET ügyvezetőjétől, műszaki igazgatójától érdeklődtünk a rendszerről.

2000 októberében álltunk neki a szervezésnek. Egy olyan rendszert építettünk. ami a vidéki szolgáltatók között egyedülálló. Minden előfizetőnk külön-külön fix csatornákon csatlakozik fel a Budapest-i INFOPARK-ban lévő központunkhoz, ahol 9 db nagyteljesítményű kiszolgáló szerver és 6 db hálózati kiszolgáló egység (ruter,switch, stb..) dolgozik. A marcali ZNET irodában további 6 tartalék szerver, 4 hálózati kiszolgáló egység segíti a kapcsolódást. Az adat a PanTel gerinchálózatán keresztül. 90 %-ában optikai kábelen keresztül teszi meg az utat, ami biztosítja a jelenlegi hazai 100 Mb/s sebességet, és amit a későbbiekben Gigabyte-osra fogjuk bővíteni. A nemzetközi sávszélességünk sem elhanyagolható, jelenleg, de a későbbiekben bővítjük. Analóg vonalon 45-50 Kb/s, ISDN vonalon 64 Kb/s, illetve multilink használatával 128 Kb/s sebességet tudunk garantálni.

Nagyon fontos, - és ez ennek a technológiának köszönhető - hogy ezt garantáljuk, tehát a sebesség akkor sem fog csökkenni, ha többen kapcsolódnak fel a hálózatra. A nap bármely szakában azonos sebességet garantálunk. Folyamatosan fejlődünk, jelenleg a 83 -as, a 85 -ös és a 87 -es körzetből várunk előfizetőket.

Szintén ujdonságnak tekinthető a szórt spektrumú, állandó mikrohullámú Internet összeköttetés, aminek kiépítése és használata körülbelül 40-50 % al kevesebbe kerül, mint a hagyonányos béreltvonali kapcsolat. A sokat telefonáló cégeknek, vállalkozásoknak ezen a rendszeren olcsóbbá válhat a beszélgetés is. A jövő kommunikációs eszköze az IP telefon, a jelenlegi áraknál 20-30 % -al olcsóbb beszélgetést tesz lehetővé. Németországgal például percenként bruttó 56 Ft-ért beszélhetünk csúcsidőben.

A cég komplett Internetes szolgáltatást nyújt. Teljeskörű domainév regisztráció és szervíz segíti minden ügyfelet. Elmondható, hogy városunk és környéke ezzel a nagyszabsú beruházással csak egy billentyű-leütésnyire került Európához és a világhoz.

fel

 
Vágó Zoltán 1998 - 2002