2001. április 25.

12. szám

Beteg a marcali kórház


Több képviselő is aggodalmát fejezte ki a marcali kórház miatt az önkormányzat április 19-i ülésén. Dr. Borsos Sándor, kórházigazgató a fekvőbeteg ellátásról készített beszámolót a testületnek, de szinte kizárólag a kórház gazdasági helyzetéről beszélgettek a képviselők. Többen látják kétségesnek, hogy a kórház kilábal jelenlegi helyzetéből, hiszen néhány év alatt csaknem 70 millió forint adósságot halmozott fel. Azt senki nem akarja, hogy a gyógyító intézmény megszűnjön, így valamilyen megoldást kell találni a problémára.

Az elmúlt néhány év egészségügyi politikája és a finanszírozási rendszer miatt az ország kórházai - köztük a marcali is - elindult a lejtőn. 1997-től mostanáig csaknem 70 millió forint értékű kifizetetlen számlák halmozódtak fel a kórházban.

- Bérkiadásaink mindössze 57 %-ban vannak lefedezve. A 13. havi fizetést és járulékait ismételten hitelből fizettük ki, erre egyébként még soha nem kaptunk ellentételezést. Nagy probléma még, hogy az Országos Egészségbiztosítási Pénztár három hónapos késéssel fizeti ki a betegek után járó költségeket.

Ez mind-mind hozzájárult adósságállományunk fokozatos növekedéséhez - mondja dr. Borsos Sándor, kórházigazgató.

A képviselők egyhangú véleménye az volt, hogy a marcali kórház alulfinanszírozás miatt került jelenlegi helyzetébe, és nem az intézményvezetés hibájából.

Azzal is mindenki egyet értett, hogy az adósságok ellenére szakmai színvonalát megőrizte a kórház, és műszerezettsége is egyre jobb tudott lenni. A képviselők végül úgy döntöttek, ajánlatot kérnek egy független cégtől, aki részletes átvilágítást készíthetne a kórház gazdálkodásáról, abból egyértelműen kiderülne, mi okozta az adósságállomány gyarapodását.

Harangozó Éva

fel

Napirenden a volt AKKU-GÉP területe

Évek óta szégyenfoltja a városnak a Széchenyi utca és a belső laktanya közötti terület, melyet sokan a volt AKKU-GÉP területeként ismernek. A néhai épületek után ott maradt betontörmelékeket nyáron méteres gaz lepi el, nem csupán az ott lakók számára téve ezáltal még visszataszítóbbá ezt a helyet. A terület ugyanis a város kellős közepén van, így minden marcali vagy Marcaliba érkező "megcsodálhatja" a csúf földdarabot.

Az önkormányzat csütörtöki ülésén tárgyalta a kérdést, de csak arról döntöttek, hogy egy hosszabb távú városrendezési terv részeként a volt AKKU-GÉP területét is rendezés, hasznosítás alá vonják. Funkcióként felmerült egy új városközponti gyalogos zóna kialakítása, de konkrét tervet nem hagyott jóvá a testület. Hódos Árpád képviselő szerint - körzetéhez tartozik a terület - felháborító, hogy 10 éve nem történik ott semmi.

Hangsúlyozta, hogy azért fogadta el a költségvetést, mert ígéretet kapott, hogy tavasszal rendbe teszik a területet. Szerinte nem kellene mást tenni, mint egy tolólappal eltolni a szemetet, és befüvesíteni a földet. Hozzátette, ő egyet ért azzal, hogy a terület megfelelően legyen hasznosítva, és ezt egy komoly tervezés előzze meg, de addig is rendbe kellene tenni, mert különben még 10 évig nézegethetjük a város szívében éktelenkedő területet.

fel

Beázik az iskola teteje

Az elmúlt évek rendkívül szélsőséges időjárása következtében annyira megrongálódott a Hétszínvirág Általános Iskola teteje, hogy azt az önkormányzat saját forrásából már nem tudja rendbe hozni. A szélvihar fellazította és ledobta a cserepeket, az esővíz miatt beázott a tető, a tetőtér nyílászárói károsodtak. Így úgynevezett vis maior helyzet alakult ki, ezért a kárelhárítási munkákat sürgősen el kell végezni. Az önkormányzat a pénzügyi forrás biztosítása érdekében csaknem 8,5 millió forint vis maior támogatási kérelmet nyújtott be a Somogy Megyei Területfejlesztési Tanácshoz.

834 millió a fürdőre

A gyógykomplexum megépítésére benyújtott pályázat bírálóbizottsága különféle pontosításokat és az építtető önrészének bemutatását kérte a várostól. Erről dr. Suchman Tamás adott tájékoztatást. Elmondta, a Danubius Rt. 834 millió forintot helyezett el egy bankszámlán. Ebből 240 millió forintot a városnak kellett volna befizetnie, de mivel ezt nem tudta megtenni, a Danubius megelőlegezte.

Suchman Tamás azt is hozzátette, a Danubius Rt. tulajdonosa arról tájékoztatta, hogy amennyiben a mostani pályázat nem nyer, a cég végleg visszalép a beruházástól. Ezt azzal indokolták, hogy már így is kétszeresen túlteljesítették vállalásaikat. A képviselő elmondta még, a város minden engedéllyel, szakhatósági hozzájárulással és igazolással rendelkezik. Ennél többet nem tehetnek, most már csak a bírálóbizottság döntésére kell várni.

fel

Gázból vizet

Végre megkapta Marcali gázközműva-gyonát, melynek nagy részét a gyógykomplexum megépítésére kíván fordítani. Még február 21-én írta alá a város Boros Imre tárca nélküli miniszterrel azt a megállapodást, amely eredményeként a gázközművagyon után Marcalit megillető készpénzt, 34,3 millió forintot március 20-án a Belügyminisztérium kifizetett. Nem készpénzben, hanem állampapírokban még 105-110 millió forint illeti meg Marcalit, de a parlament jóváhagyása nélkül ezt a város nem kapja meg. Marcali több más településsel együtt régóta várta, hogy megkapja azt az összeget, amit az állam a gázközművek értékesítése után "zsebre vágott". Bár az alkotmánybíróság évekkel ezelőtt jogosnak ítélte a települések, köztük Marcali követelését, a pénz csak most érkezett meg. Marcali a szerencsések közé tartozik, hiszen most is vannak olyanok, akik várnak a pénzükre.

fel

Tökéletes jelzőlámpa, béna gyalogosok

Önök között talán egyetlen olyan ember sem akad, aki legalább egyszer ne kelt volna át a Posta előtti gyalogátkelőhelyen. Hát most 13 ezer Marcalinak mondhatjuk el, mi vagyunk a bénák. Ez derült ki az üzemeltető felméréséből.

Kiss László a 2000. szeptember 14-i ülésen interpellált a Posta előtti gyalogátkelőhely jelzőlámpájával kapcsolatosan. Mivel az interpellációra adott választ nem fogadta el, a Városfejlesztési és Ellátási Iroda újból megkereste a Közútkezelő Kht-t, akik helyszíni ellenőrzést végeztek. Tapasztalatuk szerint a gyalogosok zöld jelzésre várva állnak a gyalogátkelőhely előtt, és nem nyomják meg a jelzőgombot.

Előfordult, hogy csak megérintették, érintkezésig azonban nem nyomták be, és így nem működik a lámpa. Kétszer fogpiszkálót vagy gyufaszáldarabot találtak beletörve a gomb mellett, mellyel szintén le lehet bénítani a rendszert. Ha működik, a gyalogosnak 20 másodperce van arra, hogy átkeljen a zebrán, így az üzemeltető nem tervezi a jelzőlámpa üzemeltetésének átalakítását.

Kiss László ezt a választ sem fogadta el, szerinte az üzemeltető a gyalogosokat hülyének nézi, mert még "nyomogatni" sem tudnak. A képviselő szerint tisztességesebb lett volna, ha azt írják, hogy ez a rendszer így működik, és ezt el kell fogadni.

Ezek után mi is kimentünk a jelzőlámpához, és próbáltunk rájönni működésének logikájára. Korábban sokszor tapasztaltuk gyalogosként, hogy csak az ABC oldalán működik a gomb, a másik oldalon hiába nyomogatta az ember, nem lett zöld. Így ha a Posta felőli oldalra érkezett először gyalogos, sohasem lett zöld, hiszen a másik oldalra később érkezők már nem nyomták meg a gombot, gondolva, hogy a túloldalon ezt már megtették. Így mindenki csak állt, és várta a zöldet. Most mindkét oldalon működött a gomb, megnyomása után sokszor 3 perc is eltelt, mire a lámpa zöldre váltott. Sokan két perc után átmentek a zebrán, nyilván azt gondolták, ez már sosem lesz zöld.

Hosszas megfigyelés után arra jutottunk, a három lámpa egymáshoz igazítva működik, leginkább az autósok szempontjából, ellentétben a néhány hónappal ezelőtti állapottal, amikor inkább piros, mint zöldhullámról beszélhettünk.

A Posta előtti gyalogátkelőhelynél tehát akkor vált át a gyalogoslámpa zöldre, ha megnyomják, de megvárja, amíg a Kaposvár felől érkezők elmennek, tehát amíg nekik piros nem lesz. Ez egyszer néhány másodperc, másszor két-három percbe is lehet, attól függően mikor érkezünk a gyalogátkelőhöz. Ez azért szükséges, mert így az autósoknak legalább két lámpája zöld lesz. Ha nem nyomjuk meg a gombot, nem lesz zöld.

A Penny Marketnél kicsit jobb a helyzet, ott magától vált át a lámpa zöldre, de csak akkor, ha a Kossuth utcából jönnek autósok. Egyébként meg kell nyomni a gombot, ha zöldet akarunk.

Felmerülhet a kérdés, hogy miért van egyáltalán szükség a gyalogosátkelőknél gombra. Azért, mert nem mindig vannak gyalogosok, így feleslegesen lennének megállítva az autósok.

Tehát összegezve: a gyalogosok nem bénák, legfeljebb türelmetlenek, mert nem tudják kivárni, amíg zöldre vált a lámpa.

Az üzemeltető kissé bonyolultan oldotta meg a forgalomirányítást, legalábbis a laikusok szerint, így a gyalogosok nem tudnak kiigazodni a rendszertelennek tűnő "lámparengetegben".

fel

Szombat esti "láz"


Feldöntögetett kukák, derékba tört fák, kitört üvegű telefonfülkék, hányások az utcasarkon. Szokványos vasárnap reggeli városkép Marcaliban. Vajon ez már mindig így lesz? Kérdezhetnénk, hiszen évek óta szinte minden vasárnap reggel rombolásra ébredünk.

Legutóbb Kőrösi András interpellált az önkormányzati ülésen, és a Marcali Híreket is megkereste. Húsvét vasárnapra virradóra a Latinka pálya déli oldalán lévő garázssor villanyóraszekrényeit törték szét, összesen kilenc darabot.

- Három hónap alatt már negyedik alkalommal teszik tönkre a garázsok villanyóraszekrényeit - mondja Kőrösi András. A tulajdonosok már nagyon fel vannak háborodva, és úgy érzik, hogy a rendőrség nem tesz semmit, hiszen negyedszer is új villanyóraszekrényt kell csináltatniuk.

Kőrösi András személyesen kérte a rendőrség segítségét. Azt a választ kapta, hogy azért nem tudnak hatékonyan fellépni, mert csak egy járőrautójuk van, ami nem tud egyszerre mindenhol ott lenni.

Az önkormányzati ülésen más képviselő is felvetette a problémát, Hódos Árpád szerint is tarthatatlan, hogy néhány, valószínűleg diszkóból hazafelé tartó fiatal a város közterein vezesse le alkoholtól megnövekedett agresz-szióját.

Kőrösi András a Marcali Híreknek elmondta, mivel a villanyóraszekrények esetében is 5000 forint alatti károkozásról van szó, a rendőrség nem köteles vizsgálni az ügyet. Ám így minden marad a régiben, vasárnap reggel feldöntögetett kukákra, letördelt fákra, kirúgott üvegekre ébredünk.

fel

 
Vágó Zoltán 1998 - 2002