2001. március 28.

10. szám

Tulajdonosváltás az Orgona utcai lakásoknál


Az Unió Építőipari Kft. után a budapesti illetőségű Radiant Rt. folytatja az Orgonai utcai lakások építését. A Penny Markethez közeli épületben 78, a piactér közelében álló épületben pedig több mint 30 lakás lesz kialakítva. A Radiant Rt. illetékese ezen kívül semmi konkrétumról nem nyilatkozott, mivel még csak nemrég vették át a munkákat, de 1-2 hét múlva mindenről részletesen beszámolnak.

Információink szerint az Unió Építőipari Kft. azért hagyta abba az építkezést, mert elfogyott a pénze. Néhány hónapos építkezésük alatt a nyílászárókhoz kapcsolódó kőműves munkákat fejezték be, és elkezdték a tető építését.
A Radiant Rt. alvállalkozói között van a Városépítő Kft. is, ők építették többek között a Penny Marketet, a Hungária Házat és a Tempo áruházat is. Kocsis József, a Városépítő Kft. ügyvezetője elmondta, a Radiant Rt. az építőmesteri munkák kivitelezésével bízta meg őket, a belső vasalt aljzat elkészítése, a válaszfalazás, a vakolás és a kéményépítés a feladatuk, de már készítik az ajánlatot a további munkákra is.

- Több mint 50 emberünk dolgozik az épületen, ebből 25 saját dolgozó, a többiek alvállalkozóink. Július 30-áig kell befejeznünk a ránk bízott munkákat, az épület teljes átadása év végére várható. Közepes minőségű anyagokkal dolgozunk, tehát közepes igényeknek megfelelő lakások építése folyik. Úgy gondolom, Marcaliban erre van a legnagyobb igény.

A Radiant Rt. illetékese a lakások áráról sem nyilatkozott, annyi azonban biztos, hogy a nagyobb épületben 1,5-2 szobás, a kisebbikben 2-3 szobás lakások lesznek kialakítva.

Harangozó Éva

fel

Nőttek a helyi adókból származó bevételek


Egyértelmű gazdasági gyarapodásra utal, hogy a helyi adókból származó bevételek 10 % -kal nőttek az elmúlt évhez képest, annak ellenére, hogy mértékük egyáltalán nem emelkedett. Az önkormányzat illetékese elmondta, elsősorban Marcali nagyvállalatainál tapasztalható dinamikus fejlődés, de kisvállalkozás is évről-évre egyre több van.

A marcali önkormányzat legnagyobb tömeget érintő adófajtájából, a kommunális adóból 35,5 millió forintot remél, ez az összes helyi adónak 11 %-a. Marcaliban már régóta nem emelkedett a kommunális adó, évek óta 5800 forintot kell fizetni személyenként, évente.

- Törvény írja elő, mennyi lehet a kommunális adó - mondja László Gyula, az önkormányzat illetékese. A törvényi plafon 12000 forint, Marcaliban 4500 forint alapdíjat fizetnek az emberek, ehhez jön hozzá a szemétszállítás díja, ez a városban 1300, a városrészekben pedig 1200 forint.

Bár Marcaliban kommunális adót fizetnek a legtöbben, mégis a vállalkozóktól beszedett adókból van a legnagyobb bevétele az önkormányzatnak. Az iparűzési adó csaknem 70 %-át teszi ki az összes helyi adó bevételnek, 297 társas vállalkozás és 760 egyéni vállalkozó fizet Marcalinak összesen 203 millió forintot évente. Ezen kívül fizetniük kell építményadót, a vállalkozási célú építmények alapterülete után, a társas vállalkozásoknak pedig vállalkozók kommunális adóját a dolgozói létszám után.

- Sokat elvisznek a haszonból az adó- és egyéb terhek, köztük a helyi adó is - mondja egy marcali kisvállalkozó. Kifizetjük a TB-t az ÁFA-t, az iparűzésit, és már alig van egy kis haszon a megélhetésre. Az üzlet fejlesztésére már szinte semmi sem jut. Ugyanakkor úgy érezzük, hogy abból a pénzből, amit az államnak és az önkormányzatnak befizetünk, semmi nem látszik. Vannak ugyan fejlesztések, de olyan, ami a vállalkozásokat fellendítené, egyáltalán nincs, sőt nemrég például újabb szupermarket épült. Nagyon jó lenne, ha végre megépülne a fürdő.

A helyi adók első részét március 15-ig kellett befizetni, a második részlet törlesztése szeptember 15-ig esedékes. Akinek gondot okoz a helyi adó befizetése, kérhet részletfizetést, vagy akár adócsökkentést is. László Gyula elmondta, így is vannak olyanok, főleg magánszemélyek, akik egyáltalán nem fizetik be a kötelező adót. Tavaly például 20 millió forint hiányzott az önkormányzat helyi adó bevételeiből.

H.É.

fel

Félmilliárdos beruházás


550 millió forintból készülhet el az a szennyvízcsatorna-hálózat, amelynek építését Nikla, Csömend és Marcali együtt kezdhetné meg az ősz folyamán. Ennek feltétele egyrészt, hogy mindhárom település megnyerje a céltámogatást, másrészt, a lakosság legalább 70 %-ának kell beleegyezését adnia a korszerű beruházásra. Ez azért is fontos, mert a tavaly megjelent Balaton-törvény 2005-ig adott haladékot a Balaton-parti és a Balaton környéki településeknek a szennyvízcsatorna-hálózat megépítésére, ennek hiányában ugyanis tilos lesz építkezni.

A három település idei legnagyobb beruházása három ütemben készülne el. Idén 30, jövőre 20, 2003-ban pedig 50 %-át építenék ki a csatornahálózatnak. Mind a három település céltámogatásból szeretné fedezni a beruházás nagy részét, a pályázatot közösen nyújtották be nemrég az illetékes szaktárcához.

- Én nagy esélyt látok a támogatás elnyerésére, miért ne támogatnának egy olyan beruházást, amit ők tettek kötelezővé - mondja Sütő László, Marcali polgármestere. A boronkai városrészben egyébként is sok gond van a szennyvízzel, a talajvíztől hamar megtelnek a szennyvízgödrök. Az építési lehetőségek is megszűnnének, ha nem nyernénk, ez elég rosszul érintené Boronkát, hiszen az elmúlt években is nagyon sokan építkeztek itt.
Marcali 70 %-át szeretné megnyerni a Boronkára eső költségeknek, a fennmaradó rész egyik felét az önkormányzat, másikat a lakosságnak kell állnia. Így a boronkaiaknak körülbelül 120 ezer forintba kerülne az új szennyvízcsatorna-hálózat.

- A csatornahálózatra a törvény érelmében mindenkinek kötelező rákapcsolódnia, de tudunk segíteni az anyagiakban. Akár 5 éves részletfizetésre is lehetőség van. A szennyvízcsatorna-hálózat megépítésével egy időben egyébként a teljes úthálózatot is felújítanánk, mivel Boronkán olyan szűk utcák vannak, hogy tönkremennének az építkezésben.
A korszerű csatornahálózatra Csömenden is igény van, Pomozi Endre, polgármester elmondta, a falvakban sok külföldi él, de a magyar lakosok is támogatják a fejlesztést.

- Kölülbelül 170 millió forintba kerülne a beruházás ránk eső része. Ha megnyerjük a pályázatot, a lakosságnak 100-105 ezer forinttal kellene beszállnia portánként.
Niklán nem ennyire egyértelmű a helyzet, a legutóbbi testületi ülésen megosztottá váltak a képviselők a kérdésben. A csatornát nem vezetnék el ugyanis Hódoshátra és Takácshegyre, Nikla külterületi részeire.

- Ezeken a részeken is sokan laknak, nem lenne igazságos, hogy csak a niklaiak részesüljenek a korszerű fejlesztésben - mondja Loncz János, Nikla polgármestere. Bár egy legutóbbi felmérés szerint a lakosságnak még a fele sem támogatná a beruházást. Így - még ha meg is nyerjük a ránk eső 244 millió forint 80 %-át - lehet, hogy hitelt kell felvennünk, a beruházás 20 %-ának kifizetéséhez.

Loncz János hozzátette, körülbelül 110-120 ezer forintjába kerülne portánként a lakosságnak a szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése, ami nemcsak azért lenne fontos, mert komfortosabbá tenné az életet, hanem mert hiányában 2005 után mindenféle építkezéssel járó fejlesztésről le kell mondania a falunak.

fel

Fergeteges folklórfesztivál


Olyan forró hangulat, amilyet szombaton élt át a Kultúrház közönsége, már régen volt Marcaliban. Nyolc órán keresztül - délután 2-től este 10 óráig ropták a táncot a Baglas 25. születésnapjára összegyűlt néptáncosok. Már délután izzott a levegő, a Kisbalaton, a Balaton, a Georgikon, a Somogy Táncegyüttes, és horvát testvérvárosunk, Medulin táncegyüttese melegítette be a közönséget, így már öt órára, a Baglas együttes 25 évének anyagából megnyílt kiállítás megnyitójára csupa jókedvű ember érkezett. Hat órakor aztán elkezdődőtt az igazi show, az Öreg Baglas táncosai vették birtokba a pódiumot.

60 évesen színpadra állni sem kis teljesítmény, de olyan táncot járni, hogy attól az embernek eláll a lélegzete, az már szinte hihetetlen. Az Öreg Baglas Táncegyüttes tagjai fiatalokat megszégyenítő lendülettel ropták nagyanyáink-nagyapáink táncait, azokból is a nehezebbjét, ami nemcsak azért csodálatraméltó, mert már mindannyian túl vannak a negyvenen, hanem azért is, mert sokan 20 éve álltak utoljára színpadon.

- Milyen volt ennyi év után újra fellépni?

- Kevés volt a levegő - mondja Bartsch Zoltán, aki jelenleg a fiatal Baglas Néptánc Egyesületnek az elnöke.

- Úgy táncoltak, mintha nem is hagyták volna abba évtizedekkel ezelőtt.

- Ezt nem lehet elfelejteni, ha megszólal a zene, a magunkfajtának magától elkezd járni a lába.

- Mennyit készültek erre a mai estére?

- 3 hónapig hetente kétszer próbáltunk. Nehéz volt, de megérte.

- 1976-ban alakult a Baglas Néptáncegyüttes, 1984-ig - amikor is anyagi és egyéb okok miatt megszűnt - számos díjat begyűjtöttek, köztük egy arany minősítést is. Mennyire elégedettek az 1996-ban újjáalakult utódcsapattal?

- Ügyesek, egyre ügyesebbek. A régi Baglasnak nagyon jó híre volt, a mostaninak most kezd lenni. Nagy szerepe van ebben Takács Gábornak, aki tavaly szeptember óta edzi a csapatot. Ő egy látványos, komoly tánctudást igénylő művészetet tanít a gyerekeknek. Az Itt élned halnod kell és Az utolsó szó is nagy hírnevet szerzett a csapatnak. Az utánpótlásra sem lehet panasz, a Noszlopy iskolában működő művészeti iskola néptáncos gyerekei profi előadást adtak elő ma este.

- Milyen hiányosságok vannak, amit pótolni kéne?

- Jó lenne egy saját zenekar, anélkül elég nehezek a próbák és a fellépések. A taglétszámunk egyébként most már megfelelő.

- Milyen terveik vannak erre az évre?

- Júliusban hivatalosak vagyunk egy medulini vendégszereplésre, augusztusban pedig Törökországba megyünk egy 4 napos, nagyon színvonalas nemzetközi fesztiválra.

- A mai estével elégedettek?

- A környék legjobb együttesei jöttek el 25 éves születésnapunkra, ez már önmagában okot ad a megelégedésre. A Baglas előadásai pedig biztos vagyok benne, hogy a tagoknak és a közönségnek is rendkívül felejthetetlen élményt szereztek. Többször kellene hasonlót rendezni, hogy a néptánc, a magyarság csodálatos értéke méginkább népszerűvé váljon.

Harangozó Éva


fel

Külföldi házak fosztogatói

Három főből álló, marótpusztai csoportot fogott el nemrég a marcali rendőrség, akik tavaly október óta több német tulajdonú házat, pincét törtek fel Csákányban, Somogyzsitfán, Sávolyon, onnan nagy értékben loptak el különféle tárgyakat. Eddig 17 bűncselekményt tudtak rábizonyítani a 20-25 éves elkövetőkre. Ez már elég ahhoz, hogy egy darabig ne okozzanak kárt a Magyarországon házat vásárló külföldieknek.

Telefontanú Január 15-én 12 órától lépett életbe az ORFK Bűnmegelőzési Osztályának "telefontanú" elnevezésű programja. Célja, hogy bárki névtelenül, ingyenesen, következmények nélkül megtehesse bejelentését. Ha a telefonáló bármilyen bűncselekményről, előkészületben lévő bűntényről, bűnözők tartózkodási helyéről tudomást szerez, név nélkül hívhatja a "telefontanú" számát, a rendőrség nem vizsgálja a telefonáló kilétét. A program azért született, hogy növelje a bűnüldözés, bűnmegelőzés hatékonyságát, hiszen sokan azért nem közölnek fontos információkat, mert félnek, és nem akarnak bíróságra járni.

A Marcali Rendőrkapitányság is kéri Önt, ha bármilyen törvénybe ütköző dologról tudomása van, hívja a "telefontanú" ingyenes számát: 06/80-555-111. Hívását bűnügyi szakemberek fogadják, nem kérdezik nevét, lakcímét. Az információt, amennyiben értékelhető, 48 órán belül eljutattják az illetékes szervnek, így akár a Marcali Rendőrkapitányságnak is. A program nem csak a rendőrség, hanem a lakosság érdekeit szolgálja, hiszen az Ön segítségével a bűntény meg is hiúsulhat.

fel

"Késsel sebesítettek meg egy gyereket a Noszlopy iskolában"


Szilágyi István, a marcali Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola igazgatóhelyettese a Marcali Hírek c. lap 2001. január 17-i számában a "Késsel sebesítettek meg egy gyereket a Noszlopy Iskolában" c. cikkével kapcsolatban a következő sajtóhelyreigazítást teszem.
A fenti cikkben leírt fegyelemsértéssel kapcsolatban a sértett tanuló szülei bejelentést tettek az ügyben. Követelték, hogy a vétkes tanulót távolítsuk el az iskolából, vagyis szerették volna a nevelőtestület helyett kiszabni az általuk elvárt büntetést.

A továbbiakban az előzményekről:
Az érintett két tanuló között két tanóra közti szünetben nézeteltérés keletkezett azon, hogy melyikük üljön ahhoz a számítógéphez, amelyiken "jobb" programok vannak. A vitát követően kisebb dulakodás történt köztük. Ennek során az elkövető elővett a zsebéből egy több funkciós kisméretű ún. svájci zsebkést, (cca. 5 cm hosszú) s ezt a sértett felé mutatta, majd kölcsönösen elkezdtek hadonászni. Eközben a kés valamely része (nem bizonyítható, hogy a pengéje) a sértett karjához ért, azt a sértett elmondása szerint megsértette. Azt azonban akkor nem észlelte, meg sem nézte. Elmondása szerint annak különösebb nyoma nem maradt. A tanuló senkinek nem szólt a történtekről, azt senki sem látta (diáktársak, szaktanár, osztályfőnök). Az iskola másnap a szülőtől értesült a eseményekről, melyet követően az igazgató azonnal fegyelmi vizsgálatot rendelt el.

A fegyelmi bizottság vezetőjének engem jelölt ki. A bizottság meghallgatta a sértettet, az elkövetőt, az érintett osztálytársakat, melynek során bizonyítottá vált, hogy vétkes diák késsel hadonászott, s azzal kisebb mértékű sérülést okozott. A fegyelmi bizottság javaslatára a Nevelőtestület a legszigorúbb fegyelmi büntetésben, "nevelőtestületi megrovásban" részesítette a vétkes diákot.

Személy szerint nekem, mint a fegyelmi bizottság vezetőjének ennyi lehetőségem volt. Az iskola ezzel lezártnak tekintette az ügyet.
Nem így a szülők, akik a médiában keresték annak lehetőségét, hogy nekem, és az iskola jó hírnevének ártsanak.

A cikkben elhangzott, hogy a tanulóval szemben sértő magatartást tanúsítottam ("A fiú újabb sértést kapott"). Sem előtte, sem akkor nem sértettem meg senkit. A cikk további részében szó szerint idéz olyan kijelentést, amelyet én nem tettem ("Ha nem látszik a sérülés nyoma, a szüleid elmehetnek a sóhivatalba."). A leírtak szerint az eset után egy hónappal kérdeztem meg a fiút, hogy mi is történt december 13-án?
Mi indokolja a kérdést? Hiszen én az első perctől kezdve figyelemmel kísértem az ügyet, vezettem a fegyelmi vizsgálatot és a tárgyalást.

A szülőknek nem üzentem, hiszen az ügyet - ismétlem - lezártuk. Ha ők - ahogy mondták - nem akartak ügyet csinálni a történtekből, miért kérték fel cikk írására Harangozó Évát? Ha az újságírónő szerint "vállalták a nyilvánosságot", miért csak az én nevemet közölték, s miért nem vállalták a saját nevüket? Nem tartottam indokoltnak, hogy este fél kilenckor a lakásomon kérdőre vonjanak, amikor iskolánk biztosítja minden szülő részére a folyamatos kapcsolattartást az intézményben.


Iskolánkban gyermekbarát, és szülőtisztelő pedagógusok dolgoznak. Példásan működik az Iskolaszék, a Szülői Szervezet, a Diákönkormányzat és a fenntartó részéről is bizalmat érzünk munkánk iránt. Miért nem a "hivatalos" utat választották a szülők?! Hiszen panasszal élhettek volna a fentiek bármelyikénél.


Milyen alapon feltételezik, hogy gyermeküket a továbbiakban sérelmek érhetik, feltételezve ezt egyes pedagógusokról - az egyébként általuk is jó iskolának tartott - Noszlopyban?

Marcali, 2001. március 26. Szilágyi István

"Továbbra is kiállunk eddigi állításaink mellett, és panaszunkkal felsőbb fórumhoz fordultunk."

A szülők

fel

Önkormányzati ülés

A Marcali Önkormányzat március 22-én tartotta e havi ülését. A képviselők értékelték a Családgondozási Központ és a Jogi és Ügyrendi Bizottság munkáját, létrehozták a Településrendezési és Építészeti-műszaki Tervtanácsot valamint díjakat adtak át a város kitűnőségeinek.

A Családgondozási Központ munkáját dr. Sütő László kiemelkedőnek értékelte, annak ellenére, hogy a központ létszámhiánnyal küzd. Feladatait, köztük a családgondozást, a védőnői és gyermekjóléti szolgálat feladatait valamint a hétközi és hétvégi orvosi ügyelet gazdálkodási feladatait hiánytalanul ellátta, azért dicséretet érdemel.

A képviselők az önkormányzati ülés 2. napirendi pontjában a Jogi és Ügyrendi Bizottság munkáját értékelték. A bizottság feladatai között vizsgálja például a képviselők összeférhetetlenségi ügyeit, javaslatot tesz a polgármester bérének és jutalmának megállapítására és a képviselők díjazására. Ellenőrzi a közérdekű bejelentéseket, javaslatok és panaszok intézését. A bizottság két éves fennállása alatt 16-szor ülésezett, ezalatt 51 napirenddel foglakozott, egyszer utcanévre is javaslatot tett. A bizottság nem foglalkozott az összeférhetetlenség kérdésével, mert nem volt rá szükség.

Az önkormányzat ezek után létrehozta a Településrendezési és Építészeti-műszaki Tervtanácsot, azzal a céllal, hogy a település, a települési környezet illetve az épített környezet megfelelő szakszerűséggel legyen alakítva. Így Marcali tervszerűen szépülhet és mindenkinek kedves városa lehet.

Az önkormányzat elfogadta továbbá, hogy a város központi utcáinak kivételével a családi házak előtt maximum 1 m2-ig a tulajdonos engedély nélkül árusíthatja saját terményeit. Ezután a képviselők elfogadták, hogy dr. Börnics Ildikó, háziorvos kedd délelőttönként a kórházban aneszteziológusként dolgozzon, és így ekkor ne rendeljen.

A képviselőtestületi ülést követően ünnepi ülésre került sor, melynek során az önkormányzat kitüntetést adott át a Baglas Néptánc Egyesületnek, dr. Gergőné Babina Jusztinának, a Nevelési Tanácsadó vezetőjének és Marton Tibor, Boronka egykori pedagógusának.


Harangozó Éva

fel

Szalonka szalonnával

A szalonka kistestű, az északi tundrák közelében élő vonuló madár. Ősszel - akárcsak gólyáink - felkerekedik, hogy egy földrész átszelése után egy otthonánál jóval melegebb vidéken, Észak-Afrikában töltse a telet. Tavasszal aztán hazaindul, útja során több helyen megáll pihenni, így Magyarországon is. Bár olyan tulajdonságokkal rendelkezik, amelyek szinte lehetetlenné teszik vadászatát, mégis akad egy-két megszállott vadász, aki képes arra, hogy a cikk-cakkban, villámgyorsan repülő, apró termetű, rejtőzködő színű madarat elejtse, véget vetve ezzel több ezer kilométeres hazaútjának.

A tavasz beköszöntével a legtöbb vadász elteszi puskáját, február 28-án ugyanis befejeződnek a vadászatok, a szarvasok, vaddisznók megnyugodhatnak, túlélték a vadászidényt. Néhány vadász azonban alig várja a március elsejét, hogy a Magyarországon egy hónapot töltő szalonka trófeájával térhessen haza.

- Estefelé indulunk ki az erdőbe, a szalonkára csak ekkor lehet vadászni - mondja Borosán István, a Gyótai Vadásztársaság tagja, aki maga is megszállott szalonkavadász. A szalonka napközben a talajon táplálkozik, testéhez képest hatalmas csőrével keresi a rovarokat, lárvákat az avar alatt. Aztán hat óra körül szinte vezényszóra 10-15 perces repülésbe kezd, a kakasok keresnek ilyenkor párt maguknak. Ennyi időnk van rá, hogy megpróbáljunk elejteni egy-egy példányt. Ez rendkívül nehéz feladat. A szalonka olyan irányváltoztatásokra képes, - főleg ha kettő vagy három madár kergeti egymást - hogy nem is lehet látni.

Megcélozni lehetetlen, csak - úgymond - odadobjuk a lövést a madárra, ahonnan a hangját halljuk. Hihetetlen boldogság, amikor sikerül egy lövés.
Borosán István szerint a szalonkavadászat nemcsak attól szép, hogy sikerül elejteni a szalonkát. A tavaszi erdő, a jó társaság mind-mind hozzájárul ahhoz, hogy a szalonkázásból felejthetetlen élmény legyen.

- A szalonkavadászat egy életforma. Ezt csak az tudja élvezni igazán, aki értékeli az emberi kapcsolatokat, a jó borokat, a finom ételeket. Mi a vadászat közben és utána is jól érezzük magunkat, az elejtett szalonkákat megsütjük, méghozzá jófajta szalonnával, finom borokat iszunk hozzá, jókat beszélgetünk, és élvezzük a tavasz első pillanatait. Ennél szebb élményt aligha lehet elképzelni.

H. Éva

fel

 
Vágó Zoltán 1998 - 2002