A felszólalás szövege:

GLATTFELDER BÉLA gazdasági minisztériumi államtitkár: Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Képviselő Úr! Rendkívül örültem annak, amikor azzal az igénnyel keresett meg, hogy az ön által ügyvezetőként vezetett kft. pályázatot kíván benyújtani a Széchenyi-tervhez, mert ebből azt a következtetést vontam le, hogy még egy MSZP-s országgyűlési képviselő által vezetett kft. is hasznosnak és pályázatra érdemesnek tartja a Széchenyi-tervet. Nem volt tehát ellenemre ez a lobbizás. (Taps a kormánypárti padsorokban.) Viszont felhívtam az ön figyelmét is arra, mint ahogy minden esetben felhívtam a figyelmet arra, hogy csak a jogszabályoknak és a pályázati feltételeknek maradéktalanul megfelelő pályázatokat tudjuk támogatni annak érdekében, hogy a zsurki vodkagyárhoz hasonló esetek ne fordulhassanak elő, és hogy azok a beruházások, amelyeket támogatni kívánunk, ténylegesen megvalósuljanak.

Az ön által vezetett kft. által benyújtott pályázat számos hiányosságot tartalmazott, ezért a jogszabályi feltételeknek megfelelően hiánypótlásra szólítottuk fel önöket. Csak röviden olvasnám fel, milyen hiányosságok voltak, illetve melyekben nem volt megfelelő a pályázat: önerő-igazolás, a fejlesztés részletes forgatókönyve, üzleti terv, várható turisztikai eredmények bemutatása, a fejlesztés részletes költségvetése, nyilatkozat a turisztikai hozzájárulás fizetéséről, a pályázati adatlap hiányos kitöltése - például a cégre vonatkozó gazdasági adatok, árbevétel, foglalkoztatottak száma s a többi.

A hiánypótlásra az 1/2001. számú gazdasági miniszteri rendelet szerint 15 nap áll rendelkezésre. A papírok áttanulmányozása után megállapítható, hogy ennek a határidőnek az ön által képviselt cég nem tett eleget, ezért már eleve el kellett volna utasítani ezt a pályázatot, azonban a munkatársaim tovább vizsgálták a pályázat lényegi tartalmát. Ebből megállapítható, hogy a pályázat nem felel meg a 217/1998. számú kormányrendelet több előírásának, az 1/2001. számú gazdasági miniszteri rendelet 5.  (4) bekezdésének, valamint a pályázati felhívásnak.

A fő gond az, hogy a fejlesztési költségek száz százalékát nem tudta igazolni a cég, tekintettel arra, hogy a saját erőként megjelölt összeg a benyújtáskor nem állt rendelkezésre. Így tehát a kormányrendelet 2.  33. pontja alapján ez a pályázat már a benyújtáskor érvénytelen volt, és ezt a problémát a hiánypótlás során sem tudták megoldani. Egyébként az önerőre vonatkozó, pályázatban foglalt tények meglehetősen ellentmondásosak voltak, hiszen a pályázati adatlapban 1 milliárd 202 millió forintnyi összeget jelöltek meg, ezzel szemben a Kereskedelmi és Hitelbank marcali fiókjától ennél kevesebb, csak 876 millióra vonatkozó igazolással rendelkeztek, a projekttervben még ennél is kevesebbet, 723 millió forintot tüntettek fel, míg az ön írásban benyújtott interpellációjában egy negyedik szám található, 840 millió forint.

El kell mondanom, hogy a legjobb megközelítés szerint is 324 millió forint hiányzott a pályázati adatlapban megjelölt és az elbírálás szempontjából figyelembe veendő összegből. A törzstőkeemelésre vonatkozó nyilatkozatok, amelyeket a pályázathoz csatoltak, ebből a szempontból figyelmen kívül hagyandók, ugyanis a törzstőkeemelés, amennyiben ez szabályos formában történt volna is meg, abban az esetben sem saját erőként, hanem egyéb forrásként lett volna figyelembe veendő, azonban egyéb forrásra vonatkozóan forrást nem jelöltek meg a pályázatban, következésképpen ilyet tehát figyelembe sem lehetett volna venni.

Azonban a tőkeemelésre vonatkozó ígérvények nem felelnek meg sem a tartalmi, sem a formai követelményeknek. Tartalmilag azért nem, mert feltételhez kötöttek, ezt nem tudja elfogadni a pályázati rendszerünk, azonban formailag is kifogásolhatóak, hiszen az önkormányzat által benyújtott (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az idő leteltét.) ígérvény szerint a képviselő-testületnek kellett volna azonos tartalmú ígérvényt benyújtania, itt a polgármester aláírása szerepel; a Danubius Rt. által benyújtott nyilatkozat pedig a formai követelményeknek nem felelt meg az 1997. évi CIV. törvény (Az elnök ismét jelzi az idő leteltét.) 40. -ának (3) bekezdése alapján. (Közbeszólások a MIÉP soraiból: Ennyi elég!) Így tehát ez a cég, ez a pályázat, amelyik elbírálásra került, pénzügyileg megalapozatlan volt, a jogszabályokkal ellentétes lett volna ennek az elfogadása. Köszönöm szépen, elnök úr. (Taps a kormánypárti padsorokban.)

 
Vágó Zoltán 1998 - 2002